Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Kombatanci AK uczcili rocznicę

Wyjątkowo 9 maja 2008 r. miało miejsce Uroczyste Spotkanie Kombatantów z okazji 63.rocznicy zakończenia II wojny światowej pod patronatem J.E. b. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego, tradycyjnie organizowane w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

Po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych i odśpiewaniu Hymnu Państwowego wszystkich obecnych powitał i prowadził uroczystość Pan Kazimierz Barczyk Przewodniczący Rady Muzeum AK.Otwarcie i wystąpienie w imieniu Organizatorów Muzeum poprzedził występ Chóru Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie pod kierownictwem Małgorzaty Bajur. Modlitwą opatrzył zebranych Ojciec Jerzy Pająk - kapelan żołnierzy Armii Krajowej.

W znakomitych wystąpieniach Profesora Wiesława Chrzanowskiego b. Marszałka Sejmu RP - Żołnierza Armii Krajowej, Czesława Cywińskiego Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK i Kpt.Kazimierza Guzikowskiego Prezesa ŚZŻAK Okręgu Małopolska przewijał się wątek dramatu Państwa i Narodu Polskiego, który jako pierwszy w Europie przciwstawił się agresji niemieckiej i stanął w obronie Traktatu Wersalskiego. Zakończenie wojny świętowane radośnie w Zachodniej Europie, w Polsce było liczeniem kolosalnych strat ludzkich i materialnych, utratą suwerenności i polskich ziem wschodnich, dalszym wyniszczaniem najlepszej substancji Narodu oraz degradacją spauperyzowanego społeczeństwa.

Uroczystość zakończyło wystąpienie dotyczące postępów w inwestycji modernizacji Muzeum AK oraz podziękowanie wszystkim obecnym. Przewodniczący Kazimierz Barczyk w imieniu Prezydenta Miasta zaprosił na poczęstunek w Sali Lea uczestników uroczystości.