Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Konferencja "Armia Krajowa i jej dziedzictwo"

19 czerwca 2012 r. w auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbyła się konferencja "Armia Krajowa i jej dziedzictwo". Poświęcona została różnorodnym formom kształtowania świadomości patriotycznej i obywatelskiej a także zabezpieczeniu dziedzictwa Armii Krajowej w narracji historycznej.

Konferencja została zorganizowana przez Polską Akademię Umiejętności, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Fundację Armii Krajowej w Londynie. Spotkanie zgromadziło liczną reprezentację środowiska Kombatanckiego, wielu przedstawicieli organizacji społecznych oraz świata nauki, szczególnie historycznej a także młodzież małopolskich szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami. Zebranych połączyła tematyka dziejów Armii Krajowej, a szczególnie wartości jakie ze sobą niosła oraz sposobów przekazania ich następnym pokoleniom w kontekście szeroko rozumianej edukacji patriotycznej. Zaistniało swoiste forum wymiany doświadczeń i propozycji, czego najlepszym przykładem były prezentacje koncepcji wystaw stałych Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zebrana młodzież miała z kolei szansę na wzbogacenie wiedzy historycznej poprzez kontakt ze świadkami historii oraz jej badaczami a także pozyskanie nagród w konkursie o AK, zorganizowanym podczas konferencji.

Obrady rozpoczął nestor krakowskich mediewistów, prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski Sekretarz generalny PAU. Kolejnym punktem programu był występ chóru I LO im. B. Nowodworskiego, który wykonał Hymn Państwowy oraz szereg utworów patriotycznych. Po tym muzycznym wprowadzeniu w klimat okresu wojny i okupacji, nastąpił wykład inaugurujący dr. hab. Andrzeja K. Kunerta, Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Obrady zostały podzielone na dwie sesje: naukową i dydaktyczną. Pierwszą prowadził prof. dr hab. Wojciech Rojek (UJ/PAU), drugą moderował dr Robert Zapart (Fundacja AKL w Londynie/Uniwersytet Rzeszowski). W pierwszej części obrad z referatami wystąpili: dr Waldemar Grabowski (BEP IPN), dr Robert Zapart oraz Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych w Warszawie). Pierwszy referat w drugiej sesji wygłosił Wiceprezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, dr Piotr Kurek a drugi p.o. zastępcy dyrektora BEP IPN, dr Łukasz Michalski. Jako trzeci w tej części obrad za mównicą stanął dr Janusz Marszalec, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, który zaprezentował tematykę Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w narracji wystawy stałej powstającej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsk. Kolejny referat miał wygłosić Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Rady Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie, jednak ze względu na konieczność udziału w obradach Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego zmuszony był opuścić spotkanie w auli PAU. W imieniu Kazimierza Barczyka, tekst przemówienia odczytał pracownik Muzeum AK Przemysław Wywiał. W referacie tym zatytułowanym "Koncepcja narracji historycznej w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie", ujęte zostały najbardziej istotne wątki przygotowywanej ekspozycji stałej. Ostatnim prelegentem był Małopolski Kurator Oświaty. Aleksander Palczewski zaprezentował przekrojowo edukację patriotyczną w Województwie Małopolskim. Warto dodać, iż Muzeum AK współpracuje z Kuratorium w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży. Przykładem może być tutaj konkurs "Zachować dla przyszłych pokoleń - poszukujemy miejsc pamięci związanych z walką o niepodległość Polski", którego kolejna edycja niebawem będzie miała swój finał w Muzeum.

Uzupełnieniem obrad była dyskusja, w które poza naukowcami i muzealnikami wzięli udział Kombatanci. Zakończono również zorganizowany podczas konferencji konkurs historyczny, a młodzież otrzymała nagrody.