Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Konkurs Lider Małopolski 2011 rozstrzygnięty

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski tradycyjnie organizuje Konferencję połączoną z wręczeniem Tytułów przyznawanych w dwunastej edycji Konkursu "Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - LIDER MAŁOPOLSKI 2011".

SGiPM jako organizacja samorządowa, obejmująca swym zasięgiem obszar historycznej Małopolski promuje najlepsze inwestycje o wymiarze społecznym i gospodarczym w Małopolsce.

W bieżącym roku, podobnie jak w latach poprzednich, honorujemy przedsięwzięcia, które pełnią rolę „lokomotyw” w naszym regionie. Dlatego wyróżniamy zarówno inwestycje w infrastrukturze, przedsięwzięcia o wymiarze społecznym ważne dla sfery duchowej, edukacji, tożsamości, jakości życia mieszkańców, jak również rozwijające się firmy z Małopolski, ekspansywne, z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy.

Uroczyste zakończenie Konkursu połączone z wręczeniem dyplomów i krótką prezentacją Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce - LIDER MAŁOPOLSKI 2011, odbędzie się 21 marca 2012 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

*********

Lider Małopolski 2011 - Najlepsze Przedsięwzięcie Roku

NAGRODY SPECJALNE

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY w Krakowie
w uznaniu za dwudziestoletnie dzieło pielęgnowania i promowania polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego, ukazywanie uniwersalnego wymiaru kultury, sztuki i edukacji. Centrum zainaugurowało swoją działalność podczas pamiętnej sesji KBWE w 1991 r., gdy po raz pierwszy po upadku "żelaznej kurtyny" ministrowie kultury państw Wschodu i Zachodu debatowali w Krakowie o sprawach kultury i dziedzictwa. Kapituła zwróciła uwagę na olbrzymi dorobek tej instytucji, na który składa się kilkaset wydarzeń (wystaw, konferencji i seminariów oraz międzynarodowych programów edukacyjnych), uruchomienie podyplomowych studiów Akademia Dziedzictwa, wydanie 260 publikacji oraz zgromadzenie specjalistycznego księgozbioru liczącego ponad 26 tys. woluminów. MCK przy Rynku Głównym w Krakowie jest nowoczesnym kompleksem wielofunkcyjnych sal.

NARODOWE CENTRUM NAUKI w Krakowie
w uznaniu kreatywnej i innowacyjnej promocji naukowych prac badawczych. Kapituła zwróciła uwagę, że ta ogólnopolska instytucja wspierać będzie głównie prace młodych naukowców finansując projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, a projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mieć będą na celu realizację ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań naukowych. Budżet NCN na granty badawcze w 2012 r. to ok. 500 mln zł, w 2013 r. - 900 mln zł. Narodowe Centrum Nauki zostało powołane według rządowego projektu ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r., jako element reformy szkolnictwa wyższego.

10 NAJLEPSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ROKU W MAŁOPOLSCE
- LIDER MAŁOPOLSKI 2011

WOJEWÓDZTWU MAŁOPOLSKIEMU I MIASTU KRAKÓW
- MUZEUM ARMII KRAJOWEJ W KRAKOWIE
za rewitalizację zabytkowego gmachu Muzeum AK, d. Twierdzy Kraków

Inwestycja zwiększyła powierzchnię Muzeum z 1,3 tys. do 6,5 tys. m kw. na czterech poziomach (dwa razy więcej niż Muzeum Powstania Warszawskiego), dzięki czemu wygospodarowano 2,5 tys. m kw. powierzchni ekspozycyjnej. Kapituła zwróciła uwagę, że to jedyne na świecie Muzeum dokumentujące czyn Polskiego Państwa Podziemnego - fenomenu na skalę światową oraz Armii Krajowej - największej podziemnej armii II wojny światowej. MAK zgromadziło ponad 15 tys. eksponatów podarowanych przez żołnierzy AK i ich rodziny z całego świata. Na uwagę zasługuje też fakt, że projekt uznany został za najlepszą rewitalizację obiektu postmilitarnego w Polsce oraz jedną z najlepszych w Europie. Przebudowa trwała dwa lata, kosztowała 35,3 mln zł i w 85 proc. została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Samorządów Województwa Małopolskiego i Krakowa.

MIASTU KRAKÓW
za utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK

Wzniesione zostało wg projektu studia Claudio Nardi Architette na terenach dawnej Fabryki Schindlera na Zabłociu. To pierwszy po II wojnie światowej obiekt muzealny zbudowany od podstaw, a poświęcony wyłącznie sztuce nowoczesnej. Przestrzeń wystawiennicza MOCAK-u podzielona jest na kilka sekcji, zajmuje blisko 4 tys. m², natomiast powierzchnia całego budynku wynosi ok. 10 tys. m². Kapituła zwróciła uwagę, że wzniesienie muzeum w przestrzeni postindustrialnej Zabłocia wpisuje się w światowy trend ożywiania terenów poprzemysłowych. Koszt budowy wyniósł ponad 70 mln złotych, z czego po 50 proc. pochodziło ze środków Unii Europejskiej oraz Samorządu Krakowa.

MIASTU TARNÓW
za rewitalizację Placu Rybnego i żydowskiej Bimy

Dzięki inwestycji przywrócona została pierwotna forma placu, teren został obniżony, powstały nowe mury oporowe i schody, a także wymieniona została nawierzchnia placu. Bezcenny zabytek jakim jest żydowska Bima poddany został natomiast drobiazgowej renowacji. Zdaniem kapituły dzięki inwestycji tarnowska Starówka nabrała dodatkowego blasku. Inwestycja była komponentem projektu poprawy wizerunku centrum miasta Tarnowa realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie dla Samorządu Tarnowa wyniosło ponad 6 milionów złotych, co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych.

MIASTU PRZEMYŚL
za rewitalizację Parku Miejskiego w Przemyślu, będącego częścią projektu

"Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, którego koszt wyniósł 6 mln zł. Kapituła zwróciła uwagę na konsekwentną działalność Samorządu Przemyśla i mieszkańców Przemyśla na rzecz poprawy konkurencyjności turystycznej i atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Park jest objęty ochroną konserwatorską, a od 2005 r. - dzięki staraniom miłośników Ziemi Przemyskiej - ze względu na swoją wartość historyczną został wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego.

MIASTU BIELSKO-BIAŁA
za obwodnicę północno-wschodnią Bielska-Białej

Inwestycja, będąca częścią dróg ekspresowych 1 i 69, przyczyniła się do wyraźnej poprawy w skomunikowaniu konurbacji górnośląskiej i południowej części województwa małopolskiego. Kapituła zwróciła uwagę, że mająca 12 km i dwa pasy ruchu na każdej jezdni droga, a wraz z nią trzy nowe węzły komunikacyjne oraz nowe i przebudowane obiekty inżynierskie to inwestycja, która podniosła jakość życia mieszkańców Podbeskidzia oraz turystów i inwestorów. Inwestycja kosztowała 1,25 mld złotych i została zrealizowana przez GDDKIA Katowice oraz Samorządu Bielska-Białej.

MIASTU BRZESKO
za Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne im. bł. Jana Pawła II

Inwestycja jest nową siedzibę dla dwóch brzeskich instytucji kulturalnych: Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. Obiekt, poza zapewnieniem komfortowych warunków do funkcjonowania obu instytucji, pozwala również na organizację nowych przedsięwzięć kulturalnych mających znaczenie ponadlokalne i regionalne. Zdaniem kapituły na podkreślenie zasługuje fakt, że Centrum skupiać będzie w jednym miejscu ludzi tworzących kulturę, jak też sprzyjać zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Projekt wpisuje się w ideę kultury uczenia się przez całe życie i budowę społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego. Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 15 mln zł, w tym 10 mln zł z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Samorządów Brzeska.

MIASTU KRAKÓW
za budowę trzypoziomowego Ronda Ofiar Katynia

Inwestycja Samorządu Krakowa była jedną z najważniejszych budowli drogowych ostatnich lat w Małopolsce. Zlokalizowana jest na wjeździe do Krakowa od strony autostrady A4 i drogi krajowej 94, przecinając się z drogami krajowymi 7 i 79. Rondo ma trzy poziomy, w tym 400. metrową estakadę ze zjazdami oraz 88. metrowy tunel, co pozwoliło zwiększyć przepustowość węzła do 18 tys. samochodów na godzinę. Kapituła podkreśliła, że dzięki wartej 120 mln zł inwestycji znacznie poprawiono też skomunikowanie z portem lotniczym w Balicach.

MIEJSKIEMU KLUBOWI SPORTOWEMU SANDECJA NOWY SĄCZ
za stuletnią działalność na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu na Ziemi Sądeckiej

Sandecja jest kolebką sportu wyczynowego na Sądecczyźnie, a ostatnio obchodziła Jubileusz 100-lecia istnienia. W ciągu wieku klub wychował dziesiątki utytułowanych sportowców w takich dyscyplinach jak piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, narciarstwo, lekkoatletyka, koszykówka czy hokej na lodzie. Kapituła zwróciła uwagę, że w ciągu ostatnich lat klub, m.in. dzięki pomocy Samorządu Nowego Sącza, zaangażował wiele sił i środków w poprawę infrastruktury i szkolenie młodzieży, co zaowocowało m.in. dobrymi wynikami sportowymi.

TELEFONICE SA
za stale udoskonalanie produkcji i dynamiczny rozwój

TELE-FONIKA Kable jest największym producentem kabli i przewodów w Europie Środkowej i Wschodniej. Pod względem wielkości sprzedaży zajmuje 4 miejsce na liście największych europejskich producentów kabli, należy do grona największych światowych dostawców kabli i przewodów. Ponad 25 tys. konstrukcji kabli i przewodów jest dostarczanych do odbiorców w ponad 80 krajach na całym świecie, a średnie zatrudnienie w firmie to blisko 3,5 tysiąca osób. Przychody firmy to blisko 1 mld euro. Kapituła zwróciła uwagę na zaangażowanie firmy w życie lokalnej społeczności Krakowa i Myślenic oraz wspieranie sportu.

PRZEDSIĘBIORSTWU FLUID
za innowacyjną technologię produkcji paliwa ekologicznego z biomasy "Biowęgiel-Fluid"

Przedsiębiorstwo z Sędziszowa w Świętokrzyskim jest producentem innowacyjnego paliwa ekologicznego z biomasy BIOWĘGIEL-FLUID. Paliwo to cechuje się dużą redukcją CO2, wysoką gęstością energii oraz dużą wydajnością (24 h/7 dni). Może być ono wykorzystywane jako odnawialne źródło energii dla energetyki oraz nawóz dla rolnictwa o długim cyklu rozkładu. Kapituła zwróciła uwagę, że technologię tę firma realizuje z dużym sukcesem już w wielu innych krajach, m.in. Azji, Bliskiego Wschodu. Firma jest notowana na giełdzie NewConnect, a w 2012 r. obchodziła 20- lecie powstania. Nowatorska firma działa w oparciu o własne patenty opracowane we współpracy z małopolskimi naukowcami i inżynierami.