Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Lider Małopolski 2012

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w ramach Konkursu Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce - Lider Małopolski wyróżnia najważniejsze inicjatywy o wymiarze społecznym ważne dla sfery duchowej, tożsamości edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, ekspansywne firmy z Małopolski z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy.

XIII edycja Konkursu oraz konferencja są znakomitą okazją do promowania i zaprezentowania "lokomotyw Małopolski", najważniejszych inicjatyw, spektakularnych dokonanń praz ważnych gospodarczo i społecznie inwestycji.

**********

Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce
LIDER MAŁOPOLSKI 2012

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE - LIDER MAŁOPOLSKI 2012

Grupa Azoty

Za bezprecedensowe stworzenie największego w kraju i jednego z największych w Europie koncernów chemicznych, skupienie kluczowych polskich producentów chemikaliów pod wspólnym zarządem w Tarnowie i uczynienie z "Azotów" wiodącej marki polskiego przemysłu. Grupa Azoty konsekwentnie wzmacnia swoją pozycje gospodarczą i z dużą troską dba o ekologię inwestując w nowoczesne technologie służące ochronie środowiska naturalnego.

NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA ROKU 2012

Małopolska Organizacja Turystyczna:
Szlak Architektury Drewnianej

Za otoczenie opieką ponad 250 pereł architektury budownictwa drewnianego w Małopolsce, zinwentaryzowanie znajdujących się w nich zabytków, doprowadzenie do wpisania czterech z kościołów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO oraz wykreowanie Małopolski jako regionu o największym potencjale w zakresie turystyki kulturowej w tej części Europy. Szlak został zainicjowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w 1998, a mecenasem jest Samorząd Województwa Małopolskiego.

Województwo Małopolskie i Teatr J. Słowackiego w Krakowie:
Małopolski Ogród Sztuki

Za zbudowanie innowacyjnego obiektu kultury, wyposażonego w najnowocześniejsze technologie, który zaznaczył się już na kulturalnej mapie Krakowa i Województwa Małopolskiego śmiałymi i nowatorskimi przedsięwzięciami łączącymi różne gatunki sztuki, a ponadto za rewitalizację przestrzeni Piasku, historycznej dzielnicy Krakowa.

Uniwersytet Jagielloński Akademia Górniczo-Hutnicza:
Europejska Akademia Gier
Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny:
Klaster Europejskie Centrum Gier

Za uczynienie z Krakowa wiodącego na skalę europejską ośrodka nauki i rozwoju w zakresie projektowania gier wideo, procesu ich realizacji, budowy interakcji i rozwijania "sztucznej inteligencji", której efektem stało się otwarcie w Uniwersytecie Jagiellońskim specjalnego kierunku studiów Tworzenie Gier Wideo oraz powołanie przez Akademię Górniczo-Hutniczą Europejskiej Akademii Gier.

Tarnów:
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Kosztem 30 mln zł. stworzony został nowoczesny i ekologiczny system zarządzania energią, dzięki któremu roczne zapotrzebowanie na moc cieplną budynków zmniejszy się o ok. 2,8 mW. Modernizacji poddanych zostało 23 obiekty użyteczności publicznej, które zyskały również na ogólnej estetyce. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (System zielonych inwestycji - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu:
Instytut Kultury Fizycznej PWSZ

Dzięki inwestycji PWSZ w Nowym Sączu wzbogaciła się o nowoczesny kompleks dydaktyczno-sportowy, składający się z dobrze wyposażonych sal wykładowych i laboratoriów, hali sportowej o powierzchni 3192 m2, pływalni o powierzchni 1959m2, a także boisk i urządzeń sportowych. Całkowity koszt budowy Instytutu Kultury Fizycznej wyniósł ok. 42 mln zł, a część prac o wartości ponad 27 mln zł sfinansowana została z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Kompleks obiektów powstał na terenach przekazanych uczelni przez samorząd Nowego Sącza. Na kierunku wychowanie fizyczne studiuje aktualnie blisko czterystu studentów.

Przemyśl:
Budowa wschodniej drogi obwodowej Przemyśla wraz z mostem "Brama Przemyska"

Inwestycja połączyła drogi krajowe 7 i 28, przez co przyczyniła się do odciążenia centrum miasta z ruchu tranzytowego, poprawy komfortu życia mieszkańców i ochrony zabytkowej części Przemyśla. Ułatwiona też została komunikacja między strefą przemysłową miasta i podstrefą ekonomiczną oraz dojazd do przejścia granicznego w Medyce. Podwieszony most o szerokości 21, 5 m, długości 230 m z pylonem mierzącym 61 m wysokości jest największym mostem podwieszonym Podkarpacia. Projekt  został zrealizowany dzięki dotacji z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, a jego całkowita wartość wyniosła 245 mln zł.

Bielsko-Biała:
"Zwiedzaj i wypoczywaj - Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego"

Projekt, poprzez powrót do tradycyjnej technologii układania nawierzchni z kamienia rzecznego, przywrócił blask zapomnianym zakątkom Starówki i nadał jej oryginalny charakter. Dzięki iluminacjom dodatkowo wyeksponowano fragment obwarowań miejskich. W Parku Słowackiego przebudowane zostały alejki spacerowe, uporządkowano układ zieleni i ogrodzenia, a także wzbogacono małą architekturę. Na uwagę zasługuje zespół fontann typu "światło - dźwięk - woda" oraz zamontowanie urządzeń zabawowych dla dzieci niepełnosprawnych.

Alvernia Studios

Za stworzenie od podstaw i w oparciu o własne środki czołowej wytwórni filmowej w Polsce, kreatywną politykę rozwoju i zbudowanie zespołu ludzi o nieszablonowych pomysłach, co zaowocowało prestiżowymi kontraktami na produkcje fabularne, muzyczne i rozrywkowe o międzynarodowym zasięgu, w tym dla Hollywood.

Grupa Integer.pl:
Stworzenie systemu pocztowego InPost

Za nowatorskie podejście do biznesu, wejście na trudny rynek usług zmonopolizowanych przez państwowe przedsiębiorstwo i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań adekwatnych do rozwoju usług pocztowych i logistycznych w dobie globalizacji, w tym konsekwentne rozwijanie usług e-commerce w Polsce, Ameryce. Kolportuje ponad miliard druków rocznie.

Parafia Grobu Bożego w Miechowie:
Remont Domu Generałów i zabudowań dawnego klasztoru Bożogrobców

Dzięki wsparciu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dawny klasztor Bożogrobców przeszedł gruntowne prace konserwatorskie, polegające na renowacji oraz zabezpieczeniu przed dalszą degradacją budynków z otoczenia Bazyliki Grobu Bożego, jako jedynej w Polsce Kopii Grobu Bożego z Jerozolimy wybudowanego w roku w 1163 r. przez uczestnika wypraw krzyżowych Jaksę z Miechowa. Prace remontowe objęły wzmocnienie ścian i nadproży, izolację fundamentów, usunięcie wtórnych ścian oraz zamurowań, przebudowę klatki schodowej wraz z wbudowaniem windy dla osób niepełnosprawnych oraz renowację posadzki. Klasztor oraz Dom Generałów przystosowano do pełnienia funkcji turystyczno-muzealnych. Planowane jest również utworzenie Domu Turysty i Pielgrzyma.

**********

Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2012, konferencja, prezentacja wyróżnionych przedsięwzięć >>>