Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Liderzy Małopolski 2013

Kapituła Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski już po raz czternasty przyznała Tytuły "Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2013". Konkurs wyróżnia najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym, ważne dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, ekspansywne firmy z Małopolski, z nowymi technologiami, tworzące nowe miejsca pracy.

Uroczyste zakończenie Konkursu połączone z wręczeniem dyplomów i krótką prezentacją Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce - LIDER MAŁOPOLSKI 2013, odbędzie się tradycyjnie pod patronatem i z udziałem Marszałka, Wojewody Małopolskiego i Prezydenta Krakowa, 26 marca 2014 r. o godz. 11.00 w Sali Obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie.

Konferencja będzie znakomitą okazją do promowania i zaprezentowania "lokomotyw Małopolski" - najważniejszych inicjatyw, spektakularnych dokonań oraz ważnych gospodarczo i społecznie inwestycji wpływających na dynamiczny rozwój, które dzisiaj dają nadzieję na poprawę koniunktury oraz przykład wszystkim pragnącym dynamicznie rozwijać się i inwestować w Małopolsce.

Liderzy Małopolski 2013

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
za wspólną Strategię Rozwoju Polski Południowej do 2020 r.

Po wielu latach owocnej współpracy pomiędzy samorządami województw małopolskiego i śląskiego został opracowany wspólny dokument, pn. Strategia Rozwoju Polski Południowej do 2020 r. Została ona uchwalona 5 kwietnia 2013 r. na wspólnej sesji obu Sejmików Województw w Sali Senatu na Wawelu. Oba regiony tworzą piąty, co do wielkości makroregion w Europie z prawie ośmioma milionami mieszkańców. Dokument ten został zaaprobowany przez Radę Ministrów jako pierwsza makroregionalna strategia, której autorami są same samorządy.

NEWAG S.A. w Nowym Sączu
za innowacyjne rozwiązania w zakresie transportu szynowego, najwyższej klasy produkty o uznanej na rynkach europejskich marce i wzorową współpracę z samorządami w zakresie dostaw pojazdów szynowych nowej generacji - tramwajów, szynobusów oraz wagonów.

Nowosądecka firma dostarcza wagony do Metra Warszawskiego, a jej elektryczny skład Impuls, jako pierwszy w Polsce przekroczył prędkość 200 km/h. Nowoczesny tramwaj Newelo powstał w ramach programu IniTech wspieranego ze środków Narodowego Centrum Nadań i Rozwoju.

MIASTO I GMINA OLKUSZ
za rewitalizację zabytkowego centrum "Srebrnego Grodu".

Na projekt o wartości ponad 18 mln zł złożyły się przebudowa nawierzchni płyty Rynku (wraz z pracami archeologicznymi, ekspozycją w posadzce obrysu dawnych murów, budową i instalacją fontanny oraz małą architekturą), wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz elektroenergetycznej, a także nowe stylizowane oświetlenie uliczne jednego z najważniejszych - od czasów średniowiecznych - miast Małopolski. Projekt otrzymał dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

EUROPEJSKIE CENTRUM MUZYKI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W LUSŁAWICACH
za stworzenie miejsca dla kształcenia i doskonalenia umiejętności muzycznych młodych twórców w oparciu o duchowe wartości i dawną, polską tradycję kształcenia artystycznego "uczeń - mistrz".

Idea Centrum nawiązuję do tzw. Szkoły Lusławickiej, założonej przez Braci Polskich i działającej w Lusławicach na przełomie XVI i XVII w. Pomysłodawcą i założycielem Centrum jest Krzysztof Penderecki, który jest mieszkańcem tej miejscowości. Obiekt wzniesiony został dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości ponad 60 mln. zł, dysponuje salą koncertową na ponad 600 widzów oraz hotelem dla ponad stu studentów z kraju i ze świata.

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
za kontynuowanie i pielęgnowanie tradycji wielu pokoleń rzemieślników kalwaryjskich oraz międzynarodowy rozgłos ich produktów.

Rzemiosło stolarskie i obuwnicze to dźwignia rozwoju gospodarczego Kalwarii Zebrzydowskiej i regionu. Cech prowadzi dwa pawilony ze stałą ekspozycją mebli pochodzących od 118. rzemieślników, promuje produkty rzemieślników w kraju i zagranicą, wspiera unowocześnianie warsztatów i dostęp do najwyższych technologii. Staraniem Cechu w 1887 r. powstała pierwsza w Polsce szkoła stolarstwa artystycznego, której tradycje kultywuje Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej. Kalwaryjscy rzemieślnicy, wraz z Cechem, aktywnie włączają się w działania na rzecz potrzebującym.

MIASTO BIELSKO-BIAŁA oraz AQUA S.A.
za przebudowę układu drogowego między ulicami Partyzantów a Żywiecką z budową mostu na rzece Białej i regulacją rzeki.

Inwestycja była jedną z kluczowych inwestycji miejskich, usprawniających ruch w centrum miasta. Przedsięwzięcie objęło m.in. regulację koryta rzeki Białej, budowę nowego mostu, rozbudowę ulic PCK i 1 Maja wraz z zatokami autobusowymi i rondami, budowę drogi rowerowej i modernizację infrastruktury technicznej. Wartość projektu wyniosła 23,3 mln zł, z czego 17,15 mln pochodzi z RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

MIASTO PRZEMYŚL
za rewitalizację dawnej Twierdzy Przemyśl na cele Biblioteki Publicznej.

Głównym celem przedsięwzięcia było wykorzystanie obiektów pogarnizonowych jednej z największej w Europie dawnej Twierdzy Przemyśl i nadanie mu nowych funkcji. Budynek Główny oraz Brama Rycerska zrewitalizowane zostały w systemie "zaprojektuj-wybuduj", której wykonawcą była firma Budexim SA z Jarosławia. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 10,1 mln zł , w tym 6,5 mln sfinansowanych zostało z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 2,5 mln zł z budżetu Miasta, pozostała kwota z budżetu państwa. Inwestycja umożliwiła zwrot budynku dotychczasowej siedziby kościołowi greko-katolickiemu.

MIASTO TARNÓW
za budowę Nowego Domu dla Bezdomnych Mężczyzn

Budynek wzniesiony został w sąsiedztwie dawnego schroniska, które nie nadawało się już do użytkowania. Obiekt posiada trzy kondygnacje, w tym poddasze użytkowe, oraz piwnice, które zaadaptowano m.in. na pralnię. Jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednorazowo zamieszkać w nim może 80 osób. Koszt przedsięwzięcia zbudowanego przez Miasto Tarnów wyniósł 3,8 mln zł. Instytucja prowadzona jest przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.

TEATR ŁAŹNIA NOWA W NOWEJ HUCIE
za realizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia oraz innych ambitnych wyzwań artystycznych.

Łaźnia Nowa to najmłodszy krakowski teatr, który w swej działalności łączy odważne przedsięwzięcia artystyczne z animacją kulturalną wspólnoty lokalnej, jaką są mieszkańcy Nowej Huty. Organizowany po raz 6. Teatralny Festiwal Boska Komedia, który był początkowo przeglądem najbardziej reprezentatywnych przedstawień "nowego" polskiego teatru, zyskał formułę międzynarodową, a jego integralna część jaką jest konkurs INFERNO, został uznany jednym z najbardziej prestiżowych przeglądów wydarzeń teatralnych sezonu.

DORZECZE BIAŁEJ sp. z o.o. oraz GMINY MIASTO I GMINA TUCHÓW, MIASTO I GMINA CIĘŻKOWICE, GMINA RYGLICE I GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
za uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Białej kosztem 158 mln. zł.

Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Białej w ramach programu Czysty Dunajec" to jedno z największych przedsięwzięć służących czystości wód w Małopolsce. W jego ramach zaplanowano budowę ok. 105 km nowej sieci kanalizacyjnej, 56 km wodociągowej, unowocześnienie sześciu oczyszczalni ścieków oraz dwóch stacji uzdatniania wody. Dzięki inwestycji dostęp do sieci kanalizacyjnej uzyska 7,8 tys. użytkowników, a do wodociągowej ok. 4 tys. Wartość projektu to 158 mln zł, przy czym dotacja unijna, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, wynosi 95,3 mln zł.

GMINA LANCKORONA
za wypromowanie marki Lanckorony, jako miejscowości tętniącej życiem artystycznym.

Lanckorona to jedna z najbardziej malowniczych historycznych miejscowości w Małopolsce, pozostająca na uboczu i z dala od dużych ośrodków miejskich. Staraniem samorządu i społeczności lokalnej dokonano rewitalizacji unikatowej zabudowy oraz - po zniszczeniu wielu domów przez osuwisko - wybudowano piękne osiedle. Miejscowość przyciąga swoim urokiem, niepowtarzalną atmosferą i pozytywną energią mieszkańców ściągając do niej artystów z całej Polski.