Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Liderzy Małopolski 2014

Kapituła Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski już po raz piętnasty przyznała Tytuły "Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce - Lider Małopolski". Konkurs wyróżnia przedsięwzięcia o wymiarze społecznym, gospodarczym i kulturowym.

LIDER MAŁOPOLSKI 2014 - NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE ROKU W MAŁOPOLSCE

WYRÓŻENIENIE SPECJALNE

Tauron Kraków ARENA
największy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie halowy obiekt widowiskowo-sportowy, który pozwala na organizację w stolicy Małopolski imprez o dużej skali, tak sportowych jak i kulturalnych czy biznesowych: koncertów, wystaw, kongresów, czy targów. Powierzchnia obiektu to łącznie 61 434 m2. Hala główna, pozwalająca zmieścić do 22 tys. osób, to: trzy poziomy widowni, rozbudowane systemy sceniczne i multimedialne oraz wygodne zaplecze dla sportowców i wykonawców. Jej uzupełnieniem są: mała hala mieszcząca do 300 widzów, sale konferencyjne, restauracje, bary i ponad 1,3 tys. miejsc parkingowych. Dopełnieniem całości jest ekran LED na elewacji, opasający zewnętrzną konstrukcję głównej hali na długości ponad pół kilometra. Obiekt w pełni uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. Koszt budowy Areny: 360 mln zł.

LIDERZY MAŁOPOLSKI 2014

1. Centrum Kongresowe ICE Kraków - International Conferences & Entertainment
za jedno z najbardziej prestiżowych i ekskluzywnych centrów kongresowych Europy, spełniające wymagania międzynarodowych organizacji kongresowych oraz najwyższe standardy. ICE Kraków pozwala na organizację w Krakowie kongresów, konferencji, koncertów, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyć może łącznie 3200 gości. ICE Kraków to: nowoczesna elegancka forma architektoniczna, trzy sale główne: Audytoryjna, Teatralna oraz Kameralna, zespół sal konferencyjnych z regulowanymi przesuwnymi ściankami, przeszklonym trzypoziomowym foyer z widokiem na Wawel, wielofunkcyjna sala wystawowa, parkingi naziemne, terminal autobusowy, plac dla wozów transmisyjnych oraz dwupoziomowy parking podziemny dla 360 samochodów. Dopełnieniem całości jest doskonała lokalizacja w centrum stolicy Małopolski, ok. 20 minut drogi od Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków - Balice. Koszt budowy ICE to
357 mln, z czego 83 mln z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

2. Grupa Thermaleo. Spas Development & Management
za szeroko zakrojony projekt rozwoju Szczawnicy. Grupa Thermaleo działa w oparciu o dwie spółki: Thermaleo Sp. z o.o. i Uzdrowisko Szczawnica S.A. Spółka Thermaleo założona w 2004 r. przez rodzinę Mańkowskich, spadkobierców przedwojennego właściciela Szczawnicy - Adama hr. Stadnickiego, jest głównym akcjonariuszem firmy Uzdrowisko Szczawnica S.A., poprzez którą rozwija działalność sanatoryjną, biorąc jednocześnie aktywny udział w rewitalizacji miasta. Komplementarną rolę do działalności spółek odgrywa Fundacja Andrzeja Mańkowskiego-Szczawnica, koncentrująca się na zagadnieniach życia artystycznego, kulturalno-społecznego miasta. Stworzenie w Szczawnicy kurortu z pełną gamą zabiegów i dostępem do komfortowych sanatoriów, przygotowanie bogatego zaplecza infrastrukturalnego oraz szerokiej oferty kulturalnej to tylko niektóre elementy strategii i kierunki działania Thermaleo, w ramach której m.in.: w 2008 r. dokonano ponownego otwarcia Pijalni Wód Mineralnych, rok później powstał pierwszy pięciogwiazdkowy Hotel w Pieninach Modrzewie Park Hotel, a w 2011 r. oddano ponownie do użytku Dworek Gościnny, pełniący rolę kulturalnego salonu Szczawnicy. Działalność Grupy Thermaleo przyczyniła się do gruntownej poprawy wizerunku miejscowości i sprawiła, że znane od 150 lat pienińskie uzdrowisko obecnie zaprasza kuracjuszy i turystów do zabiegów oraz wypoczynku w piękniejszym entourage.

3. Małopolska Organizacja Turystyczna
za kreatywną kampanię promocyjną województwa małopolskiego: Małopolskim Koralem przez Europę. Samochód typu camper z Czerwonym Koralem - symbolem regionu małopolskiego - wyposażony w materiały promocyjne, filmy reklamowe i mini stoisko, obecny w kilkunastu miastach europejskich i podczas najważniejszych targów i eventów turystycznych przybliżył Europejczykom bogactwo kulturowe i przyrodnicze regionu, możliwości aktywnego spędzania czasu oraz walory Małopolski jako miejsca do odpoczynku i regeneracji. Małopolski Camper i jego hasło przewodnie: Follow us to Małopolska Region, stały się mobilną wizytówką regionu. Sprawiły, że wzrosła rozpoznawalność marki Województwa Małopolskiego, a Kraków i Małopolska na trwałe wpisały się do grupy popularnych wśród obocokrajowców destynacji turystycznych. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość projektu to 2 mln zł. Małopolska Organizacja Turystyczna, promując Małopolskę, co roku organizuje uroczyste otwarcie sezonu turystycznego. Ponadto zaprezentowała region na 16 zagranicznych i 5 krajowych targach turystycznych, pokazując walory naszego regionu niejednokrotnie jeszcze nieznane i nieodkryte przez wielu potencjalnych turystów.

4. Instytut Fizyki Jądrowej PAN
za Centrum Cyklotronowe Bronowice - pierwsze w Polsce stanowisko do radioterapii protonowej nowotworów z wykorzystaniem cyklotronu izochronicznego AIC-144. Radioterapia protonowa jest jedną z nowocześniejszych metod leczenia nowotworów oka. Dzięki temu, że w terapii tej do napromieniania guza stosuje się odpowiednio uformowaną wiązkę protonów, a właściwa dawka promieniowania jest precyzyjnie dostarczana do leczonego nowotworu przy jednoczesnym zmniejszonym napromienieniu zdrowej tkanki otaczającej guz, minimalizuje ona skutki uboczne leczenia. Radioterapia protonowa pozwala więc skutecznie niszczyć guzy i jednocześnie oszczędzać narządy krytyczne, dzięki czemu pacjent ma dużą szansę na zachowanie widzenia w leczonym oku. Zabiegi radioterapii prowadzą współpracujące zespoły lekarzy, fizyków i techników z Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN i Centrum Onkologii w Krakowie.

5. Szpital Ginekologiczno-Położniczy MEDIKOR w Nowym Sączu
za upowszechnianie nowej jakości położnictwa i ginekologii. Placówka na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo matki i dziecka. Trzon lekarski stanowią lekarze ginekolodzy-położnicy i pediatrzy-neonatolodzy, anestezjolodzy wywodzący się z elitarnych placówek szpitalnych i ginekologicznych Krakowa, jak również Nowego Sącza i jego okolic. Szpital jest dobrze przygotowany do opieki nad najmłodszymi pacjentami. Lekarze i położne, wspierani wysokospecjalistyczną aparaturą medyczną, w tym inkubatorami hybrydowymi oraz najnowszej klasy respiratorami z funkcją oscylacji, zapewniają pomoc nawet w bardzo trudnych przypadkach. Szpital prowadzi całodobową Izbę Przyjęć oraz Oddział Położniczo-Ginekologiczny, który wyposażony jest w nowoczesne sale przedporodowe i porodowe oraz 14 pokoi działających w systemie rooming-in. Pacjentkom i ich dzieciom zagwarantowano intymność i komfort pobytu oraz najwyższe standardy opieki medycznej. Nowosądeckie to subregion najwyższego przyrostu naturalnego w Polsce.

6. Województwo Małopolskie, Powiat Oświęcimski i Miasto Chełmek
za Most "Galicyjski" na Drodze Wojewódzkiej nr 780, który łączy regiony śląski i małopolski. Nowy most przez rzekę Przemszę, między miejscowościami Chełmek i Chełm Śląski, to jedno przęsło o długości 65,4 m i szerokości 16,70 m. Ustrój nośny stanowi konstrukcja trójbelkowa, żelbetowa, sprężona, wzmocniona łukiem o stałym przekroju, położonym w pasie rozdziału drogi. Inwestycja pozwoliła na podniesienie nośności mostu do 50 t oraz dostosowanie szerokości obiektu i dróg dojazdowych do obecnych wymagań. W ramach tego zadania inwestycyjnego przebudowano również odcinek drogi wojewódzkiej nr 780 o długości 725 m, skrzyz˙owanie drogi wojewódzkiej z ulicami Oświęcimską na długości ok. 115 m i Mieszka I w mieście Chełmek na długości ok. 33 m oraz wykonano dodatkowe pasy dla relacji skrętnych, chodniki i sygnalizację świetlną. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Województwo Małopolskie, Powiat Oświęcimski oraz Gminę Chełmek w ramach zadania "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DW 780 w m. Chełmek". Za inwestycję odpowiedzialny był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Wartość wykonanej inwestycji to 10 mln zł.

7. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka" w Krakowie
za twórcze połączenie potencjału historycznego budynku i sztuki współczesnej. W efekcie rewitalizacji zabudowań niegdysiejszej Elektrowni Podgórskiej i budowy nowej "Cricoteki" powstał wielofunkcyjny budynek, jeden z najbardziej oryginalnych gmachów w stolicy Małopolski, i atrakcyjny punkt na turystycznej mapie Krakowa. Inwestycja stanowi ambitną próbę zbudowania przestrzeni publicznej będącej jednocześnie sceną i widownią - miejscem nieustannego spektaklu, gdzie tak jak w Teatrze Kantora, zostają zlikwidowane granice między aktorem a widzem. Otwarta 13 września 2014 r. "Cricoteka" to: stała ekspozycja dzieł Tadeusza Kantora, przestrzeń na wystawy czasowe, sala wielofunkcyjna stworzona z myślą o organizacji spektakli i warsztatów teatralnych, sala edukacyjna, archiwum, biblioteka, z czytelnią, księgarnia oraz kawiarnia. Projekt "Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora - CRICOTEKA" współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Małopolskiego. Wartość projektu: ponad 50 mln zł.

8. Targi w Krakowie Sp. z o.o.
za najnowocześniejszy wielofunkcyjny obiekt wystawienniczy Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków. EXPO Kraków to: 9 000 m2 powierzchni wystawienniczej, która może gościć ponad 4 tys. osób jednocześnie, zespół klimatyzowanych, modułowych sal konferencyjnych, przestronne lobby o powierzchni 1 400 m2, restauracja, parking na 700 pojazdów oraz teren pod ekspozycję zewnętrzną. Targi w Krakowie Sp. z o.o. to największy na południu kraju i trzeci w Polsce organizator targów i kongresów. Firma prywatna kilkunastu osób od osiemnastu lat organizuje najważniejsze, branżowe imprezy, takie jak m.in. Międzynarodowe Targi Stomatologiczne "Krakdent", Międzynarodowej Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii "Horteca" czy Międzynarodowe Targi Książki. Targi w Krakowie to także profesjonalny organizator międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych, jak m.in.: Kongres Polskiej Biotechnologii "Eurobiotech", International Symposiumon Carotenoids czy Ogólnopolski Kongres Biochemii i Biologii Komórki. Firma jest członkiem Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów. Koszt inwestycji 70 mln zł.

9. Miasto Przemyśl i Fundacja "Azymut"
za organizację widowiskowej imprezy sportowej Bike Town Festival Przemyśl 2014. Podczas wydarzenia zaprezentowało się ponad 200 zawodników z Polski i Europy w kilku dyscyplinach rowerowych. Wysokie loty i spektakularne tricki i skoki, szybkie zjazdy w otoczeniu pięknych zabytkowych uliczek Przemyśla podziwiało na żywo kilka tysięcy widzów a także blisko 60 tys. internautów, którzy oglądali transmisję z zawodów on line. Bike Town Przemyśl został zwycięzcą konkursu "Polish Bike Awards" w kategorii "Polska impreza rowerowa 2014".

10. Redakcja GLOBEnergia
za aktywną promocję odnawialnych źródeł energii oraz idei efektywności energetycznej i ochrony środowiska wśród gmin i przedsiębiorstw z całej Polski, przede wszystkim województwa małopolskiego. Działania redakcji czasopisma GLOBEnergia skupiają się między innymi na propagowaniu działań zmierzających do ograniczania niskiej emisji w Krakowie poprzez realizację kampanii społecznej SMOG W GMINIE oraz cyklu spotkań z samorządami lokalnymi w ramach FORUM ENERGIA W GMINIE. GLOBEnergia pełni rolę eksperta, łącząc środowiska przedsiębiorstw, instytucji państwowych i społecznych oraz jednostek naukowych, moderuje postawę racjonalnego podejścia do energetyki oraz poszanowania środowiska. Na uwagę zasługuje również rola promotora absolwentów krakowskich uczelni technicznych poprzez organizację staży, opiekę nad kołami naukowymi oraz pomoc na rynku pracy.