Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Noworoczne spotkanie opłatkowe samorządów

Jedności i mądrości w podejmowaniu decyzji życzono sobie najczęściej podczas zorganizowanego już po raz 25 przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski Noworocznego Spotkania Opłatkowego Samorządów Małopolski i Polski.

W spotkaniu licznie uczestniczyli samorządowcy oraz goście ze środowisk kultury, nauki i gospodarki. Uświetniły je kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu Bukowianie z Bukowiny Tatrzańskiej.

Chodzi też o to, aby nie liczyć tylko na wójta, burmistrza, prezydenta czy radnych ale wspomagać ich własnymi licznymi inicjatywami - powiedział w wypowiedzi dla Kroniki TVP Kraków Kazimierz Barczyk, przewodniczący SGiPM.

Relacja w Kronice TVP Kraków >>>

Nasza Małopolska - film (opublikowany 01.02.2016) jest opowieścią o miejscu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w tworzeniu, rozwoju i wspomaganiu samorządnej tożsamości regionu przez ostatnie 25 lat >>>

**********