Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

O bezpieczne drogi w Małopolsce

KOMUNIKAT
w sprawie rozstrzygnięcia
II KONKURSU "BEZPIECZNE DROGI W MAŁOPLSCE
- BUDUJEMY CHODNIKI I ŚĆIEŻKI ROWEROWE

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Kapituły Konkursu II KONKURS "BEZPIECZNE DROGI W MAŁOPLSCE - BUDUJEMY CHODNIKI I ŚĆIEŻKI ROWEROWE" informuję o wręczeniu Tytułów w czasie VIII Konferencji "Bezpieczna Gmina Bezpieczna droga do szkoły. Inwestycje drogowe w Małopolsce" w dniu 21 kwietnia br. w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Laureaci Tytułu Najlepsza Gmina w 2008 r.:

I Miejsce Platynowa Płyta Chodnikowa - Wielka Wieś za wybudowanie 6645 mb chodników, co daje 0,71 mb na 1 mieszkańca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 7 980 000 zł. Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz oraz Stanisław Kasprzyk Przewodniczący Rady Gminy

II Miejsca Złota Płyta Chodnikowa - Kalwaria Zebrzydowska za wybudowanie 3558 mb chodników, co daje 0,18 mb na 1 mieszkańca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 1 092 944 zł. Burmistrz Augustyn Ormanty oraz Marcin Krawczyński Przewodniczący Rady Miasta

III Miejsca Srebrna Płyta Chodnikowa - Sucha Beskidzka za wybudowanie 1406 mb chodników, co daje 0,15 mb na 1 mieszkańca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 349 397 zł. Burmistrz Stanisław Lichosyt oraz Bogusław Ćwiękała Przewodniczący Rady Miasta

Laureaci Tytułu Najlepszy Powiat w 2008 r.:

I Miejsce Platynowa Płyta Chodnikowa - Powiat Bocheński za wybudowanie 5577 mb chodników, co daje 0,055 mb na 1 mieszkańca powiatu, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 3 317 871 zł. Akcje prowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego "Pamiętaj - masz jedno życie", "Bezpieczna droga do szkoły", "Rowerem bezpieczniej do celu", rozdano 1000 sztuk opasek odblaskowych dla dzieci oraz płyt CD z prezentacja multimedialną na temat bezpieczeństwa na drodze. Starosta Jacek Pająk oraz Ryszard Rozenbajgier Przewodniczący Rady Powiatu.

II Miejsca Złota Płyta Chodnikowa - Powiat Limanowski za wybudowanie 6356 mb chodników, co daje 0,051 mb na 1 mieszkańca powiatu, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 3 430 335 zł. Starosta Jan Puchała oraz Jacenty Musiał Przewodniczący Rady Powiatu

III Miejsca Srebrna Płyta Chodnikowa - Powiat Chrzanowski za wybudowanie 5794 mb chodników, co daje 0,04 mb na 1 mieszkańca powiatu, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 2 501 650 zł. Starosta Janusz Szczęśniak oraz Andrzej Uryga Przewodniczący Rady Powiatu

Laureaci Tytułu Samorząd Przyjazny Rowerzystom w 2008 r.

Miasto Kraków za wybudowanie 9100 m ścieżek rowerowych. Prezydent Jacek Majchrowski i Małgorzata Radwan-Ballada Przewodnicząca Rady Miasta oraz Miasto Tarnów za wybudowanie 3300 m ścieżek rowerowych. Prezydent Ryszard Ścigała i Ryszard Żądło Przewodniczący Rady Miasta.
 
Kapituła przy wyborze Laureatów brała pod uwagę:
• wybudowanie chodników i poboczy w roku (w mb) na 1 mieszkańca,
• wybudowanie ścieżek rowerowych w danym roku (w mb) na 1 mieszkańca gminy/powiatu
• realizację najciekawszych działań na rzecz BRD.

Uroczystego wręczenia dyplomów Prezydentom, Starostom, Burmistrzom, Wójtom oraz Przewodniczącym Rad dokonali: Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Stanisław Sorys - Wicewojewoda Małopolski.

Wieloletnie inwestycje drogowe, modernizacje oraz budowa chodników, przebudowy niebezpiecznych odcinków, a także przebudowy nieczytelnych skrzyżowań - to tylko nieliczne zadanie, jakie prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, by poprawić bezpieczeństwo na drogach. Od wielu lat Województwo Małopolskie przeznacza najwięcej środków na kilometr drogi wojewódzkiej spośród wszystkich województw.

ZWD w Krakowie sukcesywnie od 10 lat współpracuje z samorządami lokalnymi - co zresztą przynosi konkretne efekty. Powstają chodniki - zwłaszcza tam gdzie ruch pieszych jest wzmożony, przy szkołach, przedszkolach. Bezpieczne oznakowane przejścia dla pieszych. Nie należy też zapominać o zatokach autobusowych, a także przebudowie nieczytelnych skrzyżowań.

W ramach realizacji zadań w trybie Inicjatyw Samorządowych w tym czasie wykonano:
- około 274 683,00 mb chodników (budowa, przebudowa, remont)
- około 52 669 mb kanalizacji
- około 110 szt. zatok autobusowych
- 9 szt. sygnalizacji
- 15 szt. przebudowa skrzyżowań
- 2 szt. rond
- 8 szt. przejść dla pieszych
- 2 szt. kładek
- około 7 186 mb remontu dróg

Kwota przeznaczona przez Województwo Małopolskie na realizację zadań w trybie Inicjatyw Samorządowych na poprawę BRD w roku 2008 to 17,5 mln zł, drugie tyle to wkład samorządów w inwestycje - łącznie 35 mln zł rocznie.
W roku 2008 inwestycje drogowe prowadzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Krakowie opiewały na kwotę 320 mln zł, na rok 2009 roku zaplanowano kwotę 420 mln zł.

W województwie małopolskim współczynnik zabitych na 100 wypadków drogowych wyniósł 7,3 i był najmniejszy w kraju. W Polsce ten sam współczynnik wynosił 11,1.

W 2008 roku na terenie województwa małopolskiego odnotowano:
4676 ( 4721 ) wypadków drogowych, spadek o 45 tj. 1,0 %,
343 ( 341 ) ofiary śmiertelne, wzrost o 2 tj. 0,6 %,
5973 ( 6147 ) rannych, spadek o 174 tj. 2,8%
31 078 ( 29 479 ) kolizji drogowych, wzrost o  1599 tj. 5,4 %,

Od powstania Województwa Małopolskiego, tj. od roku 1999 zanotowaliśmy spadek w ilości wypadków drogowych o 862, tj. 15,6 %. Ilość ofiar śmiertelnych na przestrzeni ostatnich 10 lat spadła o 84 tj. 19,7 %.

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

**********

Prezentacja Firmy Cleanosol Polska >>>

**********