Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Odpowiedź rządu na apel SGiPM

18 września XXXI Walne Zebranie Członków SGiPM wystosowało apel do premiera i rządu o udzielenie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu pomocy w kwocie 167 mln zł na dokończenie i wyposażenie nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Prokocimiu. 16 października na apel ten odpowiedział Dyrektor Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

**********