Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Posiedzenie Rady Muzeum Armii Krajowej

23 listopada odbyło się coroczne posiedzenie sprawozdawcze VI Kadencji Rady Muzeum, które prowadził Kazimierz Barczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Wysoko oceniono działania Muzeum związane z rozwojem Bazy Kresowych Żołnierzy AK, udział w projekcie Województwa Małopolskiego pn. Muzea Domowe oraz udostępnioną zwiedzającym dzień wcześniej, nową wystawę czasową "Bracia Krajewscy w walce. Pokąd sił nam starczy".

W czasie posiedzenia Dyrektor Muzeum AK dr Jarosław Szarek został odznaczony medalem za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK, z rąk prof. Wiesława Jana Wysockiego, Wiceprezesa Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK. Wręczony został również akt powołania na członka Rady Muzeum AK, na miejsce śp. Pani Alicji Samborskiej, Pani Marii Eleonorze Wcisło z Fundacji Muzeum Historii AK.