Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Przyznano Tytuły Lider Małopolski 2020

Kapituła Konkursu "LIDER MAŁOPOLSKI - Najlepsze Przedsięwzięcie Roku 2020 w Małopolsce", w skład której wchodzi 27 samorządowców – członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - wyróżnia najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym ważne dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, ekspansywne firmy z Małopolski, z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy. Kapituła co roku przyznaje 10 równorzędnych Tytułów LIDER MAŁOPOLSKI oraz jeden Tytuł Specjalny.

XXI edycja Konkursu jest znakomitą okazją do promowania i zaprezentowania "lokomotyw Małopolski": najważniejszych inicjatyw, spektakularnych dokonań oraz ważnych gospodarczo i społecznie inwestycji z terenu historycznej Małopolski.
 
Kapituła XXI Konkursu LIDER MAŁOPOLSKI postanawia przyznać Tytuł LIDER MAŁOPOLSKI 2020 r. następującym przedsięwzięciom:

Tytuł Specjalny
LIDER MAŁOPOLSKI - NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE W MAŁOPOLSCE W 2020 ROKU
 
PRACOWNICY OCHRONY ZDROWIA
ZA WALKĘ Z PANDEMIĄ COVID-19

LIDER MAŁOPOLSKI 2020
Najlepsze Przedsięwzięcie w Małopolsce w 2020 roku

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

RENOWACJA OŁTARZA WITA STWOSZA W BAZYLICE MARIACKIEJ

MOST NA WIŚLE W BORUSOWEJ ŁĄCZĄCY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W SĘDZISZOWIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

MODERNIZACJA BASENU NAD ŁUBINKĄ W NOWYM SĄCZU

BUDOWA SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W WIELICZCE

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W TARNOWIE O SALĘ KONCERTOWĄ

PARK PAMIĘCI WIELKIEJ SYNAGOGI W OŚWIĘCIMIU

PARKI W KRAKOWIE. PARK JERZMANOWSKICH I PARK W CZYŻYNACH

GRUPA MERCATOR MEDICAL

**********

 

 

*********

 

W mediach:

https://krknews.pl/to-oni-sa-liderami-malopolski-w-erze-koronawirusa/

 

*********