Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Repatriacja Polaków ze Wschodu

W Urzędzie Miasta Krakwa, odbyła się konferencja "Repatriacja Polaków ze Wschodu". Rozmawialiśmy o powrocie do Ojczyzny rodaków, którzy za przyczyną tragicznej historii mieszkają dziś na obczyźnie.

W konferencji udział wzięli m.in. Aleksandra Ślusarek - Prezes Związku Repatriantów RP, prof. Józef Wróbel - Prezes Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Wojciech Grzeszek -Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność", Elżbieta Obtułowicz - Kierownik Oddziału Obywatelstwa i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Goście konferencji zobaczyli także wystawę Związku Repatriantów RP "Myśmy do stepów nieśli Ojczyznę", a na niej prace Piotra Hlebowicza i Niny Rupety – pierwszej repatriantki, która przybyła w 1995 r. z rodziną z Kazachstanu do Małopolski.

Tekst Kazimierza Barczyka o repatriacji:

https://www.krknews.pl/to-bedzie-wyjatkowa-konferencja

Zdjęcia


fotografii: 4, na stronach: 1