Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Rozdanie nagród w konkursie Lider Małopolski 2011

Już po raz dwunasty Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zorganizowało konkurs na najlepsze przedsięwzięcie w Małopolsce w minionym roku - "Lider Małopolski 2011". Uroczystość rozdania nagród zgromadziła jak co roku licznych samorządowców, przedsiębiorców, ludzi kultury i nauki. Prowadził ją pomysłodawca konkursu, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk. W prezydium zasiedli także Sekretarz Województwa Małopolskiego Agata Błahuciak, Prezydent Tarnowa dr Ryszard Ścigała oraz Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury prof. Jacek Purchla. To właśnie w gościnnych murach MCK odbyła się tegoroczna gala.

 - XII edycja konkursu jest znakomitą okazją do promowania i zaprezentowania "lokomotyw Małopolski", najważniejszych inicjatyw, spektakularnych dokonań oraz ważnych gospodarczo i społecznie inwestycji wpływających na dynamiczny rozwój, które dzisiaj dają nadzieję na poprawę koniunktury oraz przykład wszystkim pragnącym dynamicznie rozwijać się i inwestować w województwie małopolskim i historycznej Małopolsce - stwierdził inaugurując konferencję przewodniczący Kazimierz Barczyk.

Środowa gala składała się z wręczenia nagród i prezentacji osiągnięć i działalności laureatów. Znaleźli się wśród nich Województwo Małopolskie, Miasto Kraków i krakowskie Muzeum Armii Krajowej za rewitalizację zabytkowego gmachu Muzeum AK w dawnej twierdzy Kraków, podmioty gospodarcze Tele-Fonika SA za udoskonalanie produkcji i dynamiczny rozwój oraz przedsiębiorstwo Fluid za innowacyjną technologię produkcji paliwa ekologicznego z biomasy.

Kilka wyróżnień trafiło do małopolskich miast za ich innowacyjne i rozwojowe działania. W gronie nagrodzonych znalazły się Brzesko za Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne im. bł. Jana Pawła II, Bielsko-Biała za północno-wschodnią obwodnicę miasta, Kraków za utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK oraz za budowę trzypoziomowego Ronda Ofiar Katynia, Nowy Sącz i MKS Sandecja Nowy Sącz za stuletnią działalność na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu na Ziemi Sądeckiej, Przemyśl za rewitalizację Parku Miejskiego i Zamku Kazimierzowskiego oraz Tarnów za rewitalizację Placu Rybnego i żydowskiej Bimy.

Laureatami nagród specjalnych zostały: Narodowe Centrum Nauki za innowacyjną i kreatywną promocję naukowych prac badawczych oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w uznaniu za pielęgnowanie i promowanie polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz ukazywanie uniwersalnego wymiaru kultury, sztuki i edukacji.

Podsumowując XII edycję konkursu przewodniczący Kazimierz Barczyk pogratulował nagrodzonym, podziękował uczestnikom gali i już zaprosił na przyszłoroczne spotkanie - "Lider Małopolski 2012".

za: UMWM

**********

Relacja video z Uroczystości >>>

**********

**********

Relacja w Kronice TVP Kraków >>>

**********

PREZENTACJE

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie - nagroda specjalna
prezentacja, plik pdf >>>

Województwo Małopolskie i Miasto Kraków za rewitalizację zabytkowego gmachu Muzeum AK, d. Twierdzy Kraków
prezentacja, plik pdf >>>

Miasto Tarnów za rewitalizację Placu Rybnego i żydowskiej Bimy
prezentacja, plik pdf >>>

Miasto Przemyśl za rewitalizację Parku Miejskiego w Przemyślu
prezentacja, plik pdf >>>

Miasto Brzesko za Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne im. bł. Jana Pawła II
prezentacja, plik pdf >>>

Miasto Kraków za budowę trzypoziomowego Ronda Ofiar Katynia
prezentacja, plik pdf >>>

Telefonika SA za stale udoskonalanie produkcji i dynamiczny rozwój
prezentacja, plik pdf >>>

Przedsiębiorstwo Fluid za innowacyjną technologię produkcji paliwa ekologicznego z biomasy Biowęgiel-Fluid
prezentacja, plik pdf >>>

**********