Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Spotkanie Kombatantów

27 września 2010 roku w Dniu Polskiego Państwa Podziemnego odbyło się Uroczyste Spotkanie Kombatantów w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

Spotkanie poprowadził Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Rady Muzeum AK, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, który - po odśpiewaniu Hymnu Państwowego - powitał zebranych.

Otwarcia Spotkania dokonali: Marta Patena, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa, Dyr. Stanisław Dziedzic, Delegat Prezydenta Miasta Krakowa i Radosław Kuś, który odczytał list od Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary.

Modlitwę za Ojczyznę poprowadził J. Em. Ks. Franciszek Kardynał Macharski.

Głos zabrał Gen. bryg. Piotr Pcionek, Delegat Ministra ON, który odczytał list od Ministra Bogdana Klicha. Przemówienie wygłosił Prof. dr hab. Janusz Cisek, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Następnie wystąpił Jacek Dziuba, Dyrektor Departamenty w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Kpt. adw. Ryszard Brodowski Prezes Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy AK, Członek Zarządu Głównego ŚZŻAK, po którym Dr Piotr Kurek, Członek Prezydium ZG ŚZŻAK odczytał przesłanie od Prezesa Zarządu Gł. ŚZŻAK Stanisława Oleksiaka.

Zgromadzeni wysłuchali wykładu Prof. dra hab. Andrzeja Nowaka pt. "Dziedzictwo polskiego patriotyzmu". Odbyła się dekoracja odznaczonych Medalem PRO MEMORIA. Na zakończenie zebrani wysłuchali przemówienia dyrektora Muzeum AK informującego m.in. o zgodnym z harmonogramem postępie prac budowlanych oraz pracach nad scenariuszem i aranżacją ekspozycji głównej zmodernizowanego Muzeum.

Spotkanie swymi znakomitymi występami uświetnił Chór Cecyliański.

Po zakończeniu Spotkania poczęstunkiem i lampką wina podjął Kombatantów Prezydent Miasta Krakowa. Uczestnikom Spotkania rozdano materiały informacyjne przygotowane przez Muzeum AK.