Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Spotkanie kombatantów w Muzeum AK

Kolejna rocznica kapitulacji hitlerowskich Niemiec stała się okazją do spotkania kombatantów uczestniczących w walkach o niepodległą Polskę.

Uroczystość rozpoczęła się od wniesienia sztandaru i odśpiewania hymnu narodowego, zaintonowanego przez Chór Cecyliański. Zgromadzonych powitał Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, a jednocześnie Przewodniczący Rady Muzeum AK. Wśród gości spotkania znaleźli się m.in. przedstawiciel krakowskiego konsulatu Stanów Zjednoczonych oraz podpułkownik Ray Wójcik, attache wojskowy USA.

Jacek Krupa, członek zarządu Województwa Małopolskiego oraz dr Anna Okońska - Walkowicz, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, powitali gości w imieniu organizatorów Muzeum AK, wyrażając uznanie oraz wyrazy szacunku dla dorobku i postawy kombatantów. Ks. prałat płk dr Stanisław Gulak, dziekan Dekanatu Wojsk Specjalnych odczytał list od ks. Józefa Guzdeka. Biskup polowy Wojska Polskiego pisał o pielęgnowaniu wartości patriotycznych, odwołując się przy tym do wiersza "Przesłanie Pana Cogito" Zbigniewa Herberta. Ks Stanisław Gulak nawiązał do tych słów zwracając uwagę, że budując teraźniejszość powinniśmy pamiętać o przeszłości.

W dalszej części spotkania gen. bryg. Adam Joks, dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej, przekazał spadochroniarskie, żołnierskie pozdrowienia, podkreślając, że dewiza Wojska Polskiego: Bóg, Honor, Ojczyzna, jest wciąż żywa. Ppłk dr Tomasz Kopański z Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, delegat Ministra Obrony Narodowej, podkreślił, że powojenna rzeczywistość nie uwzględniła roli jaką Polska odegrała podczas zmagań wojennych. Przypomniał też kilka ważnych dat: okrągłą rocznicę akcji Burza, niedawną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 23. rocznicę wycofania wojsk sowieckich z Polski oraz niedawną kanonizację Jana Pawła II - szermierza wolności. - Oręż, który przekazaliście kolejnym pokoleniom, jest w dobrych rękach - zapewnił zgromadzonych kombatantów.