Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Spotkanie liderów polskich organizacji ze Wschodu

40 liderów polskich organizacji z Ukrainy, Białorusi i Rosji spotkało się w Domu Polonii w Krakowie rozmawiając o swoich doświadczeniach. Organizacje te pielęgnują pamięć o Polsce i dbają o pozytywny wizerunek naszego kraju.

Spotkanie to było częścią dwóch programów edukacyjnych realizowanych przez SGiPM a finansowanych ze środków Senatu RP.  Konferencja została połączona z debatą na temat kierunków współpracy Polski a szczególnie samorządów lokalnych z polskimi organizacjami na Wschodzie.

Pierwszy program związany jest ze szkoła letnią dla liderów dla organizacji polskich i polonijnych którzy chcą podnieść swoje kompetencje i poszerzyć wiedzę. Celem drugiego projektu jest rozwój bibliotek na Ukrainie, Białorusi i w Rosji.

**********

Relacja w Kronice TVP Kraków, 2016-06-29, g. 21.45

**********