Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Trzy Korony Małopolski - znamy wyniki plebiscytu

29 października, ogłoszone zostały wyniki plebiscytu "Trzy Korony Małopolski", w którym mieszkańcy wskazywali najlepsze miasta województwa. Laury zdobył Nowy Sącz, Myślenice i Chełmek. Wyróżnienie uzyskał Tarnów, Sucha Beskidzka, Bobowa, Biecz i Dobczyce.

"Trzy Korony Małopolski" to plebiscyt organizowany co cztery lata, na zakończenie kadencji samorządów. Podsumowuje dokonania władz samorządowych małopolskich miast. Wyłania najlepsze, najefektywniejsze samorządy miast, które zasłużyły na miano najlepiej rozwijających się ośrodków w regionie.

- Ten plebiscyt to niezwykle ważne przedsięwzięcie, które znacznie się rozrosło. Tam, gdzie jest gospodarz, tam jest dobrze rozwijana gmina. Chciałbym, by ta idea była upowszechniana, bo gospodarz jest blisko problemów mieszkańców i każdy może mieć wpływ na proces związany z rozwojem. Plebiscyt będzie przesłanką dla wyborców na przyszłą kadencję. Wyróżnia tych, którzy odnieśli sukces w swoich gminach. To sukces całej gminy. Zwycięzca radzi sobie z problemami i wyzwaniami, umie rozdawać i pozyskiwać środki publiczne. Zasada pomocniczości w zarządzaniu państwem jest niezmiernie istotna, to element samorządności - podkreślał marszałek Marek Nawara, składając gratulacje wszystkim nagrodzonym.

Ocenie poddane były miasta w trzech kategoriach:
kategoria I - miasta do 15 tys. mieszkańców;
kategoria II - miasta od 15 tys. do 30 tys. mieszkańców;
kategoria III - miasta powyżej 30 tys. mieszkańców (z wyłączeniem Krakowa).

LAUREATEM w kategorii miasta do 15 tysięcy mieszkańców został CHEŁMEK
LAUREATEM w kategorii miasta od 15 do 30 tysięcy mieszkańców zostały MYŚLENICE
LAUREATEM w kategorii miasta powyżej 30 tysięcy mieszkańców został NOWY SĄCZ

Wyróżnienie w I Kategorii: Miasta do 15 tysięcy mieszkańców otrzymały DOBCZYCE
Wyróżnienie w I Kategorii: Miasta do 15 tysięcy mieszkańców otrzymał BIECZ
Wyróżnienie w I Kategorii: Miasta do 15 tysięcy mieszkańców otrzymała BOBOWA
Wyróżnienie w I Kategorii: Miasta do 15 tysięcy mieszkańców otrzymała SUCHA BESKIDZKA
Wyróżnienie w III Kategorii: Miasta powyżej 30 tysięcy mieszkańców otrzymał TARNÓW

W plebiscycie oceniano elementy, które wpływają na jakość życia i jego koszty, oraz skuteczność władz samorządowych w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych. O wynikach plebiscytu decydowały wyniki specjalnej ankiety, ocena zgłoszonych przez miasto własnych projektów zrealizowanych w okresie kadencji, oraz głosowanie mieszkańców. Ostateczną decyzję o tym, które miasta zostaną laureatami zgodnie z regulaminem podjęła Kapituła Plebiscytu.

W Kapitule zasiadali:

Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego (Przewodniczący Kapituły),
prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Kierownik Katedry Metod i Technik Zarządzania
w Sektorze Publicznym w Instytucie Spraw Publicznych UJ,
Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski,
Bernadetta Podlińska, Prezes Polskapresse Oddział Prasa Krakowska,
Tomasz Lachowicz, Redaktor Naczelny Polski Gazety Krakowskiej,
Jan Rojek, Dyrektor TVP Kraków,
Mariusz Bartkowicz, Prezes Zarządu Radia Kraków S.A.,
Danuta Górszczyk, Redaktor Polski Gazety Krakowskiej - Sekretarz Kapituły.

Organizatorami konkursu byli Województwo Małopolskie, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, "Gazeta Krakowska", Radio Kraków i Telewizja Polska Oddział w Krakowie. Patronem plebiscytu jest marszałek Marek Nawara.

za: UMWM

*********

Nasze plebiscyty mają mobilizować samorządowców

Z Kazimierzem Barczykłem, szefem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski rozmawia - Piotr Odorczuk

Plebiscyt na "Najpopularniejszego wójta" to Pana inicjatywa. W piątek zakończy się już jego 11. edycja. Skąd taka inicjatywa?

Wydawało mi się, że ambitnym samorządowcom, którzy są oddani swojej społeczności, należy się jakaś forma podziękowania od mieszkańców. Podziękowania, ale też mobilizacji na przyszłość. Pomyślałem, że plebiscyt to oddanie głosu tym ludziom.

W tym roku doszła nowa konkurencja: "Najpopularniejszy burmistrz". Burmistrzowie czuli się pokrzywdzeni, że wyróżniani są tylko wójtowie?

Dochodziły mnie takie głosy (śmiech). Obie tzw. konkurencje różnią się minimalnie. Laureatami plebiscytu zostaje co roku 10 wójtów, którzy zebrali najwięcej głosów. Teraz jeszcze wyróżnimy pięciu burmistrzów, na których zagłosowało najwięcej mieszkańców. Liczba laureatów to jedyna różnica. Chcę jednak zaznaczyć, że umyślnie nie informujemy o tym, kto zdobył ile głosów. Wyróżniamy całą dziesiątkę, jako tych najpopularniejszych.

Honorowym patronatem imprezę objął w tym roku marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Długo musiał Pan go do tego namawiać?

Niespecjalnie, bo gdy niedawno się z nim widziałem i opowiadałem o plebiscytach i rankingu gmin, sam wyszedł z inicjatywą swojego honorowego patronatu.

Właśnie, w piątek będzie jeszcze rozstrzygnięcie konkursu gmin "Trzy Korony Małopolski". Na czym on polega?

Eksperci oceniają szereg elementów wpływających na jakość życia w danej gminie i przyznają za to punkty. Konkurs jest organizowany raz na cztery lata i rozstrzygnięcie wypada zawsze pod koniec kadencji, jako forma podsumowania. Kategorie są trzy: małe, średnie i duże gminy.

Co jest oceniane?

Łącznie to kilkadziesiąt dziedzin życia. Na przykład przeciętny koszt dostarczenia l m sześciennego wody do domów, koszt odprowadzenia ścieków, doprowadzenia prądu, liczba lekarzy na każdy tysiąc mieszkańców. Dzięki temu ludzie wiedzą, że "u sąsiadów" jest taniej lub drożej, wiedzą jak są wykorzystywane ich pieniądze. Bywa, że ceny różnią się w sąsiednich gminach o 100 proc.

Zarówno plebiscyty na najpopularniejsych wójtów i burmistrzów oraz ranking gmin zbiegają się w czasie z wyborami samorządowymi.

Tak, ale to my od dawna trzymamy się tego terminu. Plebiscyty co roku kończą się około listopada. A ranking gmin w zamyśle jest podsumowaniem upływającej kadencji.

Jakie są nagrody w poszczególnych kategoriach?

10 wójtów otrzyma identyczne kapelusze Witosa, pięciu burmistrzów honorowe insygnia burmistrza Małopolski z dedykacjami, a 3 kolejnych włodarzy statuetki z brązu z trzema koronami.

POLSKA Gazeta Krakowska

**********

Relacja w TVP Kraków >>>

Relacja w tv.malopolska >>>