Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uroczyste Spotkanie Kombatantów

7 maja w przeddzień 64 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie odbyło się Uroczyste Spotkanie Kombatantów w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa zorganizowane przez Muzeum AK. Spotkanie poprowadził Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Rady Muzeum Armii Krajowej.

Otworzyli je w imieniu współorganizatorów Muzeum AK: Leszek Zegzda, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Marta Patena, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa i Paweł Stańczyk, Sekretarz Miasta Krakowa.

O. Jerzy Pająk OFM Cap., Kapelan Żołnierzy AK w Archidiecezji Krakowskiej wygłosił homilię i poprowadził modlitwę.

Po odśpiewaniu wiązanki pieśni patriotycznych przez Chór Cecyliański wystąpili kolejno: Gen. dyw. Edward Gruszka, Dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego, Przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej, Artur Dzigański, Małopolski Kurator Oświaty, Dr Andrzej K. Kunert, Członek Rady Muzeum AK, Mjr Kazimierz Kemmer "Halny", Prezes Fundacji Muzeum Historii AK i Mec. Ryszard Brodowski, Prezes Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy AK.

Na zakończenie przemówienie wygłosił dyrektor Muzeum AK Adam Rąpalski, po którym w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa zaprosił zgromadzonych na poczęstunek w Sali Lea.