Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uroczyste Spotkanie Żołnierzy AK

27 września w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa miało miejsce tradycyjne Uroczyste Spotkanie Żołnierzy AK, na które przybyło ok. 300 znakomitych gości. Poprowadził je Pan Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Rady Muzeum AK, a otworzyli w imieniu Organizatorów Muzeum Pan Janusz Sepioł, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Pan Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Po modlitwie za Kombatantów i wszystkie ofiary II wojny światowej poprowadzonej przez Ojca Jerzego Pająka OFM Cap., Kapelana Kombatantów AK Metropolii Krakowskiej, głos zabrali: Pan Dr Thomas Gläser, Konsul Generalny RFN w Krakowie, Pan Kpt. Kazimierz Guzikowski, Prezes Zarządu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy AK (który wygłosił wykład o historii Polskiego Państwa Podziemnego) i Pan Adam Rąpalski, Dyrektor Muzeum Armii Krajowej, które było głównym organizatorem spotkania. Uroczyste Spotkanie uświetniły występy Chóru Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego pod dyrekcją Pani Małgorzaty Bajur. Po uroczystym spotkaniu Pan Prezydent Krakowa podjął jego uczestników poczęstunkiem i symboliczną lampką wina w salach Domu Polonii.