Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wręczono Tytuły "Lider Małopolski 2013"

Kapituła Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski nagrodziła wieloletnią współpracę Małopolski i Śląska, której rezultatem jest opracowanie Strategii Rozwoju Polski Południowej do 2020 roku. W ten sposób są wyróżniane najważniejsze inicjatywy gospodarcze i społeczne, które polepszają jakość życia mieszkańców. W imieniu władz Małopolski nagrodę odebrał członek zarządu Jacek Krupa.

- Gdy przystępowaliśmy do współpracy ze Śląskiem nad strategią rozwoju, pojawiło się pytanie: co z konkurencją? Odpowiedź przyszła szybko, w Unii Europejskiej istnieje wiele regionów, które mogą ze sobą współpracować zachowując swoją odrębność. Poszukaliśmy zatem obszarów, z których można utworzyć synergię Małopolski i Śląska. Zachowujemy swoje przewagi, posiadamy to, czego nie posiada Śląsk, z kolei Śląsk posiada to, czego nam brakuje. Wspólne działanie obu regionów będzie dźwignią do rozwoju Polski Południowej, a my jako jeden z największych makroregionów w Europie będziemy najskuteczniejsi. - mówił

To już XXIV edycja konkursu, w której nadane zostały tytuły "Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2013". Oprócz współpracy międzyregionalnej Małopolski i Śląska stowarzyszenie nagrodziło również inicjatywy o zasięgu lokalnym. Tegorocznymi laureatami zostali m.in. firma Newag S.A., Europejskie Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i Teatr Nowa Łaźnia w Nowej Hucie Przemyśl. Nagrody wręczyli członek zarządu Jacek Krupa, przewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk i wicewojewoda Andrzej Harężlak.

- Niezależnie od tego, kim jesteśmy, czy reprezentujemy organizację pozarządową, firmę, czy pracujemy we własnym zakresie, wszyscy wspólnie budujemy Małopolskę. Celem jest rozwój, bycie coraz lepszym. Dzisiejsze spotkanie jest okazją, by docenić nasze przedsięwzięcia, wzajemnie się motywować i realizować działania. - posumował członek zarządu Jacek Krupa.

za UMWM

Informacje o Laureatach >>>