Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wręczono tytuły Lidera Małopolski 2016

Po raz XVII Kapituła SGiPM przyznała tytuły "Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2016". Wyróżnienie specjalne otrzymały Samorządy Krakowa i Województwa Małopolskiego za współorganizację Światowych Dni Młodzieży 2016.

Organizacja 31. Światowych Dni Młodzieży była ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym i logistycznym. Samorząd Województwa Małopolskiego był odpowiedzialny m.in. za zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu w Brzegach (w tym budowę mostów w gminie Wieliczka), oznakowanie i dekorację regionu, oraz transport pielgrzymów (spółka Koleje Małopolskie). Światowe Dni Młodzieży okazały się sukcesem zarówno pod względem organizacyjnym, jak i frekwencyjnym.

Tytułem Lidera Małopolski zostają wyróżnione najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym, które są istotne zarówno dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jak również te dotyczące poprawy jakości życia mieszkańców, związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, czy też z wdrażaniem nowych technologii w regionie.

W tegorocznej edycji doceniono również m.in.: rozbudowę i przebudowę terminala pasażerskiego w porcie Lotniczym Kraków-Balice, utworzenie Centrum Energetyki AGH w Krakowie, czy przebudowę Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej.