Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wybierz najpopularniejszego wójta i burmistrza

Masz dobrego wójta? Jesteś zadowolony z efektów pracy burmistrza? Zgłoś go do plebiscytu "Gazety Krakowskiej" oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Wystarczy wypełnić kupon, który drukujemy poniżej i przesłać do redakcji.

Obok 10 najpopularniejszych wójtów wybierzemy również 5 najpopularniejszych burmistrzów. Laureatami zostaną wójtowie i burmistrzowie, którzy dostaną największą liczbę głosów Czytelników w swojej kategorii. Kupony będziemy drukować do 16 października. Na kuponie można wpisać tylko jedno imię i nazwisko - albo wójta, albo burmistrza - oraz swoje dane. Mogą Państwo przysłać uzasadnienie dla swojego wyboru.

Do plebiscytu można zgłaszać tylko tych wójtów lub burmistrzów, którzy cieszą się nieposzlakowaną opinią. Kupony można przesłać pod adresem redakcji: "Gazeta Krakowska", al. Pokoju 3,31-548 Kraków, z dopiskiem "najpopularniejszy wójt" lub "najpopularniejszy burmistrz", albo przy- nieść do redakcji. Można też zebrać większą ilość kuponów i przysłać je w jednej kopercie - najpóźniej do 20 października do godz. 12. Jedna osoba może dostarczyć tyle kuponów, ile zbierze.

Wyniki ogłosimy podczas uroczystej gali, której termin ustalą organizatorzy. Na głosujących, którzy do kuponów dołączą uzasadnienia, czekają nagrody. Pomóż nam wybrać najpopularniejszych gospodarzy Małopolski!

Teresa Brandys
POLSKA Gazeta Krakowska
2010-09-20

**********

Regulamin XI PLEBISCYTU im. Wincentego Witosa - NAJPOPULARNIEJSZY WÓJT MAŁOPOLSKI 2010 >>>

Regulamin plebiscytu NAJPOPULARNIEJSZY BURMISTRZ MAŁOPOLSKI 2010 >>>

**********

Honorowy patronat nad I Plebiscytem na Najpopularniejszego Burmistrza Małopolski objął Marszałek Senatu RP Pan Bogdan Borusewicz.