Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wybrano władze SGiPM kolejnej kadencji

W dniu 3 lipca w Sali Konferencyjnej Tauron Areny obyło się sprawozdawczo - wyborcze XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

W trakcie statutowo-wyborczego Walnego Zebrania Członkowie - Gminy, Powiaty, z terenu historycznej Małopolski oraz Województwo Małopolskie wybrali nowe władze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Przewodniczącym Stowarzyszenia na kolejną kadencję został wybrany w tajnym głosowaniu Kazimierz Barczyk - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego (59 głosów za,
0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się).

Walne Zebranie Członków wybrało w tajnym głosowaniu 19-osobowy Zarząd i 7-osobową Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

W skład Zarządu na nową kadencję weszli:

Duda Jan Tadeusz, Radny Województwa Małopolskiego
Fudala Kazimierz, Rzepiennik Strzyżewski
Gotfryd Grzegorz, Wójt Szerzyn
Gregorczyk Wacław, Burmistrz Krzeszowic
Gromala Tomasz, Wójt Lipnicy Murowanej
Jaśkowiec Dominik, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Klimaszewski Jarosław, Prezydent Bialska-Białej
Klimek Stanisław, Radny Miasta Tarnowa
Kozioł Artur, Burmistrz Wieliczki
Małuch Małgorzata, Wójt Sękowej
Morawiec Witold, Wójt Olesna
Podobiński Maciej, Wicestarosta Brzeski
Rybak Stanisław, Burmistrz Koszyc
Samborski Adam, Wójt Racławic
Saternus Andrzej, Burmistrz Chełmka
Szarek Wacław, Burmistrz Sędziszowa
Tomal Józef, Starosta Myślenicki
Więckowska Małgorzata, Burmistrz Nowego Wiśnicza
Wojas Zbigniew, Wójt Gdowa

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Rudek Wiesław, Wójt Koniuszy
Grela Elżbieta, Wicestarosta Proszowicki
Lachowicz Piotr, Sekretarz Nowego Sącza
Olearczyk Kazimierz, Wójt Bolesławia
Wołos Krzysztof, Wójt Wielkiej Wsi
Zielnik Adam, Burmistrz Wolbromia
Żelazny Roman, Wójt Trzyciąża