Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wyróżnienia dla Liderów Małopolski 2015

- To prawdopodobnie jedyny plebiscyt, który ocenia inicjatywy z poszczególnych lat nie wąsko, w obrębie jednej branży, ale całościowo - w kontekście całego regionu. Dlatego też tytuły liderów Małopolski są przyznawane nie tylko za inwestycje infrastrukturalne, ale też za projekty edukacyjne, kulturalne czy budujące tożsamość mieszkańców województwa - wyliczał marszałek Jacek Krupa, dodając, że taki przekrój doskonale pokazuje różnorodność i potencjał Małopolski. - Nasz region rozwija się w wielu kierunkach. Przedsiębiorczość, nowe technologie, infrastruktura, kultura - to tylko kilka przykładów obszarów, które w ostatnich lata notują dynamicznych wzrost.

Kazimierz Barczyk, wiceprzewodniczący SWM i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - organizatora konkursu Lider Małopolski - mówił z kolei o tym, że wszyscy wyróżnieni w plebiscycie są "lokomotywami rozwoju województwa, które przecierają szlaki innym". Obecny na gali Filip Grzegorczyk, podsekretarz stanu w ministerstwie skarbu, gratulował wszystkim liderom wyników ich pracy.

Kto został Liderem Małopolski 2016?

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przyznał w tym roku specjalne wyróżnienie dla Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w krakowskich Łagiewnikach. Argumentując swój werdykt, kapituła podkreślała, że to "najważniejsze na świecie miejsce, które promuje osiągnięcia najwybitniejszego Polaka".

Wśród najważniejszych inicjatywy, które otrzymały tytuł Lidera Małopolski 2016, znalazły się:

1. Uniwersytet Jagielloński - Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
2. Miasto Kraków - Ekologiczna Spalarnia Odpadów w Krakowie
3. Bielsko-Biała - górskie ścieżki rowerowe ENDURO TRAILS, Bielsko-Biała (projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego)
4. Nowy Sącz - Obwodnice: Północna z mostem na Dunajcu oraz Zachodnia
5. Tarnów - największy w Małopolsce Inkubator Przedsiębiorczości
6. Miasto Słomniki - Integracyjne Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach - pasywne przedszkole w Słomnikach
7. Gmina Olesno - Biblioteka Otwarta na Potrzeby Mieszkańców
8. Selvita S.A., największa innowacyjna firma biotechnologiczna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej,
9. Park Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze - pierwszy i jedyny w Małopolsce i Polsce nowoczesny rodzinny kompleks rozrywkowy
10. Przemyśl - odcinek Tras Rowerowych Polski Wschodniej wraz z kładką pieszo-rowerową przez rzekę San

za UMWM

 

**********

 

LIDER MAŁOPOLSKI 2015
- NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE ROKU W MAŁOPOLSCE W 2015 R.


 WYRÓŻENIENIE SPECJALNE

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w krakowskich Łagiewnikach

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" jest najważniejszym na świecie ośrodkiem promującym pontyfikat największego w dziejach Polaka. Inicjatorem jego powstania jest Metropolita Krakowski kard. Stanisław Dziwisz, który 10 lat temu podpisał dekret o powołaniu Centrum i zatwierdził jego statut, wskazując na miejsce jego powstania tzw. "Białe Morza", co było wyborem symbolicznym. Na terenie tutejszej fabryki sody "Solvay", w pobliskim kamieniołomie, w czasie okupacji, pracował Karol Wojtyła. Ośrodki Centrum - Sanktuarium św. Jana Pawła II, Centrum Wolontariatu, Instytut Dialogu Międzykulturowego, a w przyszłości również Muzeum Jana Pawła II, Centrum Konferencyjne, Dom Pielgrzyma i Centrum Rekolekcyjne - wspólnie upowszechniają spuściznę oraz twórczo rozwijają dziedzictwo św. Jana Pawła II. Centrum położone jest obok Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odwiedzanego przez ponad 2 mln pielgrzymów z kraju i ze świata. Oba miejsca będą gościły Papieża Franciszka i uczestników Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016.


 NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA ROKU W MAŁOPOLSCE W 2015 R.

1. Uniwersytet Jagielloński - Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego to największa od ponad 40 lat badawcza inwestycja naukowa w Polsce. Grupy badawcze z Polski, a także z zagranicy, będą mogły korzystać w nim z synchrotronu SOLARIS - najnowocześniejszego i największego multidyscyplinarnego urządzenia badawczego w Polsce, a zarazem pierwszego w Europie Środkowej. Wykorzystywany w wielu dziedzinach nauki, otworzy nowe możliwości do badań materii, które mogą mieć zastosowanie w fizyce, chemii, medycynie, farmakologii czy krystalografii. Obiekty Centrum oraz znajdujący się w nim synchrotron zostały zbudowane dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 200 mln złotych.


 2. Miasto Kraków - Ekologiczna Spalarnia Odpadów w Krakowie

Za uzupełnienie ekologicznego systemu gospodarki odpadami Ekologiczną Spalarnią Odpadów w Krakowie. Spalarnia umożliwi zagospodarowanie 220 tysięcy ton odpadów rocznie (co stanowi ponad 60% produkowanych rocznie odpadów), przy jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby Miasta Krakowa. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów wyprodukuje energię elektryczną w ilości, odpowiadającej rocznemu zużyciu energii przez krakowskie tramwaje, zaspokoi również 10% rocznego zapotrzebowania miasta na energię cieplną. Ponadto, pozwoli spełnić Krakowowi unijne wymogi emisji zanieczyszczeń, a dzięki zastosowaniu najlepiej sprawdzonej i najczęściej stosowanej w Europie technologii gwarantuje zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa dla ludzi. Budowa Ekospalarni była największym przedsięwzięciem inwestycyjnym miasta finansowanym przy współudziale funduszy unijnych. Całkowity koszt projektu to ponad 800 mln zł.


3. Bielsko-Biała - górskie ścieżki rowerowe ENDURO TRAILS, Bielsko-Biała (projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego)

Za stworzenie nowoczesnej i ekologicznej infrastruktury rowerowej przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału przyrodniczego gminy. Górskie ścieżki rowerowe ENDURO TRAILS powstały w górach otaczających Bielsko-Białą w ramach realizacji budżetu partycypacyjnego. Dzięki obywatelskiej inicjatywie miłośnicy jazdy rowerowej mogą korzystać z 4 tras o łącznej długości 9404 metrów i różnym poziomie trudności. W tym roku planowana jest dalsza rozbudowa sieci poprzez wykonanie ścieżki podjazdowej oraz połączenie Koziej Góry z Szyndzielnią.


4. Nowy Sącz - Obwodnica Północna z nowym mostem na Dunajcu

Obwodnica Północna Nowego Sącza jest największą inwestycją drogową miasta na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Budowa ponad 2-kilometrowego odcinka, wraz z nowym mostem na Dunajcu i widowiskową estakadą, trwała 16 miesięcy i kosztowała blisko 100 mln zł. Obok drogi poprowadzono również chodnik i ścieżkę rowerową. Nowa trasa skróciła czas przejazdów, ułatwiła komunikację na terenie Nowego Sącza i ograniczyła ruch najcięższych pojazdów przejeżdżających przez miasto.


 5. Tarnów - największy w Małopolsce Inkubator Przedsiębiorczości

Największy w Małopolsce Inkubator Przedsiębiorczości liczy trzy kondygnacje o łącznej powierzchni użytkowej 13 tys. m kw. To kompletnie wyremontowana, pochodząca z 1973 r. hala byłych Zakładów Mechanicznych w Tarnowie. Teren, na którym jest położony objęto statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Oferta Inkubatora skierowana jest do przedsiębiorstw, prowadzących działalność o charakterze usługowym, produkcyjnym, magazynowym oraz administracyjnym. Mogą to być zarówno start-upy, jak i młode przedsiębiorstwa działające na rynku maksymalnie dwa lata. Inkubator umożliwia im wynajęcie powierzchni po preferencyjnych cenach. Koszt realizacji Inkubatora wyniósł 21 mln złotych, z czego 9 mln zł pochodziło z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. Administratorem budynku jest Tarnowski Klaster Przemysłowy S. A.


 6. Miasto Słomniki - Pasywne Przedszkole - Integracyjne Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach

Integracyjne Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach, to jedna z najnowocześniejszych placówek edukacyjnych w Polsce. To drugie przedszkole w kraju wybudowane w technologii pasywnej, umożliwiającej radykalne, kilkukrotne zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Obiekt wykorzystuje ekologiczne źródła energii m. in.: gruntowy wymiennika ciepła, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne do podgrzewania wody, a całość zarządzana jest przez innowacyjny system sterowania i pomiarów energii DIGY ENERGY. Na terenie palcówki o powierzchni 1240 m2 znajduje się: 6 oddziałów przedszkolnych dla 25 dzieci każdy, sala gimnastyczna ze sceną, widownią i magazynem, kuchnia z zapleczem, szatnie, pomieszczenia administracyjne i techniczne oraz ogrodzony plac zabaw i miejsca postojowe. Gmina Słomniki jest w Polsce liderem w budowaniu pasywnych budynków użyteczności publicznej, Centrum Rozwoju Dziecka to już trzecia tego typu inwestycja, po pierwszej w Polsce pełnowymiarowej hali sportowej z 2010 (koszt ogrzewania zimą i chłodzenia latem to 4000 zł rocznie) oraz sali gimnastycznej, a w najbliższym czasie ruszy budowa Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych.


 7. Gmina Olesno - Centrum Kultury i Sportu w Oleśnie

Nowoczesny budynek Centrum Kultury i Sportu w Oleśnie został oddany do użytku w maju 2015 roku. Mieszcząca się w obiekcie biblioteka obok realizowania tradycyjnych funkcji, stała się również sercem życia kulturalnego gminy, aktywizującym i integrującym lokalną społeczność. Budynek zaopatrzony jest w czytelnię komputerową, pracownię multimedialną, kącik dla najmłodszych, a także dział e-booków, audiobooków i filmów. Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców są: kręgielnia, sala fitness z siłownią, sala ze stołem bilardowym, kawiarnia oraz sala gier cichych. Wg danych na koniec 2015 roku z kręgielni skorzystało 5033 osoby, kino odwiedziły 2062 osób. Na terenie Gminy Olesno usytuowana jest miejscowość Zalipie z ręcznie malowanymi ścianami domów - wyjątkowe w skali kraju centrum sztuki ludowej o ponad stuletniej tradycji. Budowa Centrum Kultury i Sportu w Oleśnie była realizowana od 2012 roku, a całkowita wartość projektu to ponad 3,4 mln zł


8. Selvita S.A., największa innowacyjna firma biotechnologiczna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Selvita jest największą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjną firmą biotechnologiczną, założoną w 2007 roku w Krakowie. Działalność Selvity dzieli się na dwa segmenty - innowacyjny i usługowy. W ramach pierwszego z nich Selvita poszukuje nowych, oryginalnych leków, przede wszystkich w obszarze onkologicznym. W tym zakresie współpracuje również z renomowanymi firmami farmaceutycznymi z Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych. W ramach segmentu usługowego, Selvita współpracuje m.in. z siedmioma z dziesięciu największych koncernów farmaceutycznych na świecie, dostarczając kompleksowych rozwiązań z zakresu chemii, biotechnologii oraz bioinformatyki, umożliwiających obniżenie kosztów wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek.


 9. Park Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze - pierwszy i jedyny w Małopolsce i Polsce nowoczesny rodzinny kompleks rozrywkowy

Energylandia to pierwszy prawdziwy Park Rozrywki, oferujący swoim klientom usługi na najwyższym, światowym poziomie, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych. Park jest miejscem, w którym rodzice nie muszą pilnować swoich pociech, tylko razem z nimi spędzać niezapomniane chwile, a czas upłynie im na zabawie i wspólnej podróży do świata baśni i fantazji, świata magicznych przeżyć i niezwykłych doznań. Energylandia jest wyjątkowym miejscem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to potężny kompleks, w którym na ogromnej przestrzeni 26 hektarów znajduje się ponad 60 różnego rodzaju nowoczesnych i zaawansowanych urządzeń i atrakcji, poczynając od ekstremalnych, poprzez rodzinne, a kończąc na tych dla najmłodszych. Wszystkie one prezentowane są w tematycznych, stylizowanych dekoracjach i aranżacjach, zawartych w kompletnej audio-wizualnej scenografii przygotowanej specjalnie dla danego urządzenia. Wśród nich można wyróżnić aż 27 ogromnych urządzeń, 20 gier i zabaw interaktywnych. Także 4 sceny widowiskowe (dwa teatry i dwa amfiteatry), na których codziennie odbywają się różnego rodzaju pokazy artystyczne, pirotechniczne czy wizualne.


 10. Przemyśl - przemyski odcinek Tras Rowerowych Polski Wschodniej wraz z kładką pieszo-rowerową przez rzekę San

Celem inwestycji było stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego na terenie województwa podkarpackiego, będącej częścią spójnej trasy rowerowej w pięciu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Budowa całego odcinka na terenie miasta Przemyśl pochłonęła blisko 8 mln złotych (7,99 mln zł). Koszt budowy samej kładki przez San to prawie 5 mln złotych, z czego większość pochodzi ze środków unijnych (Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013). Pozostała część to środki z budżetu województwa podkarpackiego. Kładka pieszo-rowerowa przez San to jeden z elementów około 6-kilometrowej trasy rowerowej, która powstała w Przemyślu w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej", realizowanego przez województwo podkarpackie.