Współpraca Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z Muzeum Armii Krajowej im. gen. Augusta Fieldorfa "Nila" w Krakowie

Od początku lat 90-tych Kazimierz Barczyk przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wspierał działalność pierwszej wystawy o Armii Krajowej, największej podziemnej armii II wojny światowej liczącej prawie pół miliona żołnierzy, a następnie społeczne Muzeum Historii AK, początkowo przy ul. Topolowej w Krakowie (po zlikwidowaniu wówczas Muzeum Lenina). Następnie dzięki jego skutecznej interwencji u Dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego gen. Zenona Bryka Muzeum uzyskało zgodę na umieszczenie społecznych zbiorów w budynku Wojska Polskiego, dawnej Twierdzy Kraków - obecnej siedzibie MAK. Jako SGiPM cały czas wspieraliśmy Fundację Muzeum Historii AK społecznego organizatora Muzeum, właściciela zbiorów pochodzącyh, płynących z całego świata od żołnierzy AK i ich rodzin.

 • Szczegóły

  Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

  W sali obrad Rady Miasta, w wigilię Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, z okazji 67. rocznicy powołania Służby Zwycięstwa Polski odbyło się wczoraj uroczyste spotkanie Kombatantów Armii Krajowej.
 • Szczegóły

  W 53. rocznicę śmierci Fieldorfa-Nila

  W sali obrad Urzędu Miasta Krakowa zebrali się żołnierze Armii Krajowej, przedstawiciele rządu i samorządów. Dzisiejszy dzień był okazją do uczczenia patrona Muzeum AK, gen. Emila Fieldorfa "Nila", w 53. rocznicę jego śmierci.
 • Szczegóły

  Uroczyste Spotkanie Kombatantów

  Spotkanie zostało zorganizowane w Dniu Polskiego Państwa Podziemnego w 66 rocznicę powołania Służby Zwycięstwu Polski i w 5 rocznicę oficjalnej inauguracji Muzeum AK. W jego trakcie ogłoszono międzynarodowy konkurs na opracowanie projektu architektoniczno-koncepcyjnego rewaloryzacji i adaptacji budynku przy ul. Bosackiej 13 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej.
 • Szczegóły

  W rocznicę zakończenia II wojny światowej

  Muzeum Armii Krajowej we współpracy z Prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim, Marszałkiem Województwa Małopolskiego Januszem Sepiołem, Fundacją Muzeum Historii Armii Krajowej oraz Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, przy wsparciu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski zorganizowało 6 maja uroczystości upamiętniające polski wkład w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej.
 • Szczegóły

  Kombatanci Polskiego Państwa Podziemnego w UMK

  Spotkanie, zorganizowane przez Stowarzyszenie, Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa "Nila", Fundację Muzeum Historii Armii Krajowej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej odbyło się z okazji 110. rocznicy urodzin Patrona Muzeum AK i w związku z 60. rocznicą zakończenia II wojny światowej 24 lutego 2005 roku.
 • Szczegóły

  Generał Nil patronem Muzeum Armii Krajowej

  22 lutego 2002 roku w 49. rocznicę egzekucji gen. Emila Fieldorfa "Nila" odbyła się uroczystość nadania jego imienia Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
 • Szczegóły

  Komunikat o powołaniu Forum Polityków Małopolski

  22 czerwca 1996 roku w Sali Obrad Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa odbyło się zwołane z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin Małopolski skupiającego 132 gminy z 11 województw spotkanie programowe "Małopolska 2000" w związku z pracami SGM nad Małopolskim Programem Rozwoju.
wydarzeń: 57, na stronach: 2