Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Comiesięczne szkolenie dla osób związanych z samorządem

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad, Radni, Pracownicy Samorządowi

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski serdecznie zapraszam Państwa do udziału w cyklu comiesięcznych bezpłatnych szkoleń dla Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych i pracowników samorządowych.

W dniu 24 września br. (zmiana terminu - pierwotny termin 10 września) w siedzibie Stowarzyszania Gmin i Powiatów Małopolski przy ulicy Grodzkiej 15/2 w godzinach od 11 do 14 odbędzie się szkolenie pn.

Wydawanie zaświadczeń w zakresie obsługi komunikacyjnej inwestycji - dostęp terenu inwestycji do drogi publicznej (art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) a oświadczenie o możliwości przyłączenia obiektu do dróg lądowych oraz połączenia działki z drogą publiczną ( art. 34 ust. 3 pkt a,b ustawy Prawo budowlane)

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem do dnia 9 września br.; w zgłoszeniach prosimy podać dane kontaktowe do uczestników szkolenia.  Mail: biuro@sgpm.krakow.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniach mają Członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Dana jednostka może delegować nie więcej niż dwie osoby. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM