Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Czyste Powietrze w Małopolsce, XVIII Małopolska Konferencja Samorządowa