Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Forum OZE: Energia w Gminie "Energia i Środowisko"

Zapraszamy serdecznie na Forum OZE Energia w Gminie "Energia i Środowisko" które odbędzie się 11 kwietnia 2013, w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

WIZYTA STUDYJNA
Wizyta studyjna obok zamku, zwiedzanie pilotażowej mikroinstalacji nadążnej w skład której wchodzą kolektory słoneczne, moduły fotowoltaiczne i ogniwa wodorowe.

PROGRAM RAMOWY WYDARZENIA

W sesji "Zarządzanie energią w gminie" przedstawione zostaną

• realizacja planu działań na rzecz zrównoważonej energii w Bielsku-Białej i Niepołomicach
• zielone dachy i żyjące ściany jako innowacyjne inwestycje w gminach
• wdrażanie po raz pierwszy w Polsce Systemu Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę
 PN-EN ISO50001 w Dzierżoniowie

W sesji "OZE w praktyce" przedstawione zostaną między innymi

• lokalne sieci ciepłownicze w przykładach, innowacyjne magazyny energii ze Słońca
• budynki bez kominów - ekologiczne systemy energooszczędne
• geotermia w Polsce
• elektrownie fotowoltaiczne - założenia i funkcjonowanie
• polityka energetyczna a zadania samorządów

UDZIAŁ WYMAGA REJESTRACJI - formularz zgłoszenia >>>

• bezpłatnie - urzędy samorządowe oraz państwowe, organizacje samorządowe, stowarzyszenia
• 300 zł - osoby prywatne, firmy, inne

REJESTRACJA OBOWIĄZKOWA - formularz zgłoszenia >>>

Serwis wydarzenia:

www.energiawgminie.pl

Kontakt organizacyjny:
Redakcja GLOBEnergia tel/fax +48 12 654 52 12, redakcja@globenergia.pl

**********

Program VI Ogólnopolskiego Forum Energia w Gminie "Dni energii, dni zielonych dachów"
11 kwiecień 2013, Zamek Królewski w Niepołomicach

9:00 Rejestracja
9:30 Przywitanie uczestników FORUM OZE "Energia w gminie"

I SESJA Zarządzanie energią w gminie  
10:00 "Porozumienie Burmistrzów" jako narzędzie przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu, Maria Stankiewicz, PNEC Energie Cites
10:20 "Korzyści dla gmin wynikające z realizacji projektu Apetyt na klimat", Marcin Łojek, PNEC Energie Cites
10:35 "Zielone dachy i żyjące ściany jako innowacyjne inwestycje w gminach", Anna Jaskuła, PNEC Energie Cites
10:50 "Priorytety Planu działań na rzecz zrównoważonej energii w Niepołomicach",  Stanisław Nowacki, Urząd Miasta Niepołomice
11:10, "Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN–EN ISO50001 w Dzierżoniowie", Zygmunt Kuc, Urząd Miasta Dzierżoniów
11:30 "Realizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii w Bielsku-Białej", Piotr Sołtysek, Urząd Miasta Bielsko
11:50 przerwa

II SESJA Systemy energooszczędne w gminie
12:30 "Ciepło z OZE, praktyczne rozwiązania dla gmin", Dawid Pantera, Viessmann
12:50 "Magazyn ze słońca - lokalne sieci ciepłownicze", Jakub Koczorowski, Rehau
13:10 "Instalacje grzewczo-chłodzące z pompami ciepła - oszczędności inwestora, gminy", Dawid Golec
Danfoss
13:30 "Praktyka w budowie i eksploatacji elektrowni słonecznych w Polsce. Przykładowe wykorzystanie dachu w zakładzie produkcyjnym w Niepołomicach", Marcin Wasa Solartech Invest S.A.
13:50 "Kogeneracja - skojarzona produkcja energii cieplnej i elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej", Krzysztof Kampinos, Mielec Diesel Gaz
14:10 "Pompy ciepła w redukcji niskiej emisji", Paweł Lachman PORT PC
14:25 Podsumowanie
14:30 Lunch
15:00 Zwiedzanie instalacji pilotażowej w Niepołomicach - nadążny system solarny z ogniwami paliwowymi.

Ponadto konferencji będą towarzyszyć:
• klimatyczne "mini-kino non stop", a w nim filmy o tematyce ekologicznej, dotyczące m.in. działań gmin służących ochronie klimatu czy aktywności młodzieży szkolnej na rzecz oszczędzania energii
• wystawy "IMAGINE" i "Dobra Energia", prezentujące osiągnięcia europejskich i polskich miast i gmin
• stoiska informacyjno-konsultacyjne

**********