Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

II Małopolskie Forum Seniorów, konferencja SGiPM