Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego - konferencja

Zaproszenie

W  imieniu  realizatorów  projektu

Gminy  Miejskiej  Kraków -  Urzędu  Miasta Krakowa i Gminy Miejskiej Poznań  –  Urzędu Miasta Poznania  mamy zaszczyt zaprosić  do udziału w konferencji nt.

„Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania  Jednostkami Samorządu Terytorialnego do poprawy jakości życia mieszkańców?”,

zamykającej realizację innowacyjnego  projektu partnerskiego pn. „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego”.

Konferencja  odbędzie się w  dniach  23-24  listopada  2015 r.  w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Kopernika, ul. Kopernika 30.

Celem konferencji jest upowszechnienie informacji na temat produktu końcowego projektu.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.mjup-projekt.pl

Zaproszenie (plik pdf)

Program konferencji (plik pdf)

Zgłoszenie na konferencję jest możliwe poprzez wysłanie formularza on-line lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w formacie PDF, przesłanie go (skan) na adres e-mail: mjup-umkrakow@mjup-projekt.pl lub faksem na numer (22) 825 91 52.

Udział w konferencji jest bezpłatny.