Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Konkurs na Najlepszy Samorządowy Projekt Międzynarodowy Małopolski 2015

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zaprasza małopolskie gminy i powiaty do udziału w drugiej edycji konkursu na Najlepszy Samorządowy Projekt Międzynarodowy Małopolski. Zainicjowany w ubiegłym roku konkurs służy promocji aktywności międzynarodowej samorządów lokalnych. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest partnerem Federacji w prowadzeniu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie.

Konkurs skierowany jest do gmin i powiatów z obszaru województwa małopolskiego, w tym ich jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, które:

- w 2014 roku realizowały projekt lub inne przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym,
- w realizowanym projekcie pełniły rolę lidera lub partnera,
- dostrzegają pozytywny wpływ tego działania na rozwój społeczny i ekonomiczny gminy lub powiatu.

Tytuł Najlepszego Samorządowego Projektu Międzynarodowego Małopolski 2015 zostanie wręczony podczas debaty Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie poświęconej współpracy międzynarodowej z partnerami z krajów Grupy Wyszehradzkiej - Czech, Słowacji, Węgier i Polski - na rzecz rozwoju turystyki. Debata odbędzie na przełomie listopada i grudnia br.

Szczegóły, w tym regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie RODM >>>

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 31 października br.