Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Menedżerskie zarządzanie w administracji samorządowej - konferencja

24 września br., w hotelu Best Western Premier w Krakowie odbędzie się konferencja pt. "Menedżerskie zarządzanie w administracji samorządowej", podsumowująca projekt "Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne", realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski.

Projekt koncentrował się na kwestiach efektywności usług administracyjnych, w szczególności w jego ramach przeprowadzono pilotażowe wdrożenie rachunku kosztów działań do analizy i monitoringu efektywności realizowanych usług. Jednak w czasie konferencji będziemy chcieli spojrzeć szerzej na zagadnienia związane z profesjonalizacją zarządzania w samorządach.

W PROGRAMIE KONFERENCJI M. IN.:

Public Governance w zarządzaniu administracją publiczną
dr Tomasz PAPAJ
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Działania MAC w zakresie wsparcia JST w dążeniach do profesjonalizacji zarządzania. Podejście procesowe.
Przemysław BRZOZOWSKI
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Współpracy z JST

Budżet zadaniowy - autentyczne narzędzie zarządzania w samorządzie?
Przedstawiciel Departamentu Budżetu Państwa [TBC]
Ministerstwo Finansów

Doświadczenia 20-letniego okresu budżetowania zadaniowego
Lesław FIJAŁ [TBC]
Urząd Miasta Krakowa

Małopolski pilotaż rachunku kosztów działań, czyli pierwszy krok na drodze do wdrożenia ewidencji kosztów realizacji zadań na podstawie podejścia procesowego
Anna SIEMEK-FILUŚ
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"

Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych przy świadczeniu usług publicznych w estońskich gminach
Liia Hanni
e-Gov Academy z Estonii

Czy mieszkańcy mogą być koproducentami usług publicznych?
Ewa STOKŁUSKA
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

Otwarte współrządzenie
Alek TARKOWSKI [TBC]
Centrum cyfrowe

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: efektywnosc@mwi.pl lub pod nr tel. (12) 633 32 53 wew. 26

Projekt "Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", a jego partnerami: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz e-Governance Academy z Estonii.

Program Konferencji, plik pdf >>>