Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Perły Samorządu - ranking Dziennika Gazeta Prawna

Z uwagi na to, że rok 2015 jest rokiem jubileuszowym i rokiem samorządu terytorialnego ideą rankingu jest wybranie samorządu i włodarza 25-lecia. Tak jak w dotychczasowych edycjach laureaci będą typowani w podziale na gminy wiejskie, wiejsko - miejskie, miasta do 100 tys. mieszkańców i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. W każdej z tych kategorii wyróżnieni zostaną trzy samorządy i trzech włodarzy 25 lecia.

Tegoroczna edycja została objęta Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Rozstrzygnięcie rankingu odbędzie się podczas Gali Finałowej 26 maja 2015 roku w Warszawie.

Listy nagrodzonych opublikowane zostaną w tygodniku Samorząd i Administracja, a relacje ze spotkania w grzbiecie głównym Dziennika Gazety Prawnej.

Wypełnione ankiety  należy odesłać na adres ps@infor.pl

Termin nadsyłania ankiet: 10.04.2015r.

Ankieta do pobrania ze strony www.gazetaprawna.pl/konferencje/perlysamorzadu2015

Dodatkowo w tym roku przyznana zostanie "Samorządowa Perła Internetu". Ta część rankingu organizowana będzie na stronie www.gazetaprawna.pl  

Jury przekaże nagrodę na ręce samorządów, które mają najlepszą stronę internetową. Ponadto najlepszą samorządową stronę WWW wybiorą internauci w głosowaniu, które zostanie przeprowadzone na stronie
www.gazetaprawna.pl/konferencje/perlysamorzadu2015/samorzadowa_perla_internetu

Zgłoszenie do konkursu internetowego należy przesłać na odrębnym formularzu zamieszczonym pod adresem www.gazetaprawna.pl/konferencje/perlysamorzadu2015/samorzadowa_perla_internetu

Udział w RANKINGU jest bezpłatny.