Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Polityka społeczna, prorodzinna i senioralna, konferencja SGiPM