Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Powitanie dzieci w ramach Akcji Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu