Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Seminarium: Poprawa jakości wody pitnej. Innowacyjna metoda odkażania i kondycjonowania wody pitnej.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z Barbelo Waters zaprasza Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych, pracowników spółek komunalnych oraz pracowników samorządowych na bezpłatne seminarium samorządowe w ramach Małopolskiej Akademii Samorządowej, pn.:

Poprawa jakości wody pitnej. Innowacyjna metoda odkażania i kondycjonowania wody pitnej.

Seminarium odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 r. w Krakowie, w Sali szkoleniowej SGiPM przy ul. Grodzkiej 15/2 w godz. od 11.00 do 14.00.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres biuro@sgpm.krakow.pl do dnia 6 lutego 2018 r.