Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Spotkanie poświęcone prezentacji rozwiązań umożliwiających transmisję i rejestrację obrad