Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Szkoła letnia liderów polskich i polonijnych organizacji na wschodzie

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza na I edycję 10-dniowego cyklu szkoleń dla młodych liderów organizacji polskich i polonijnych z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Celem projektu jest podniesienie kompetencji liderów organizacji polonijnych w zakresie zarządzania projektami oraz realizacji przedsięwzięć partnerskich ze szczególnym naciskiem na przedsięwzięcia realizowane wspólnie
z partnerami z Polski.

Wykłady, warsztaty i debaty prowadzą wybitni eksperci reprezentujący różne dziedziny wiedzy i działalności publicznej. Obok ekspertów i intelektualistów zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego, polityków, biznesmenów, dziennikarzy, artystów, przedstawicieli administracji, samorządu i organizacji pozarządowych.

Szkoła letnia odbędzie się w dniach 2-12 lipca 2015 roku w Krakowie.

Szczegóły informacji >>>