Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Szybka Kolej Aglomeracyjna dla 2 milionów mieszkańców. Integracja komunikacji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Konferencja SGiPM