Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Twierdze Kraków i Przemyśl. Rewitalizacja fortów. Konferencja SGiPM

Zapowiedź Konferencji, plik video >>>

**********