Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

VIII Forum OZE Energia w Gminie - konferencja współorganizowana przez SGiPM