Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

XXIV Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski