Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

XXVI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski