Lider Małopolski

Konkurs Lider Małopolski 2009 rozstrzygnięty

W Urzędzie Miasta Krakowa, ogłoszono laureatów konkursu "Lider Małopolski 2009". Wybrano najlepsze przedsięwzięcia minionego roku, które wpłynęły na dynamiczny rozwój naszego regionu. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

szczegóły

Wyróżnienia Lider Małopolski 2008 wręczone!

Wczoraj w Sali Obrad RMK miało miejsce zakończenie Konkursu "Lider Małopolski 2008" i wręczenie Tytułów Laureatom. Ten organizowany od 8 lat przez SGiPM Konkurs wyróżnia najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym, inwestycje infrastrukturalne, a także ekspansywne firmy z Małopolski.

szczegóły

Znamy Liderów Małopolski 2008

Kapituła SGiPM przyznała Tytuły "Lider Małopolski 2008". Ten organizowany od 8 lat konkurs ma wyróżniać najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym, ważne dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, a także ekspansywne firmy z Małopolski, z nowymi technologiami, tworzące nowe miejsca pracy.

szczegóły

Wybrano Liderów Małopolski 2007!

W Sali Obrad RMK 4 marca wręczono dyplomy i podsumowano Konkurs, który promuje "lokomotywy Małopolski", czyli najważniejsze inicjatywy, spektakularne dokonania oraz ważne inwestycje wpływające na rozwój historycznej Małopolski.

szczegóły

Wyróżnienia Lider Małopolski 2006 wręczone

W krakowskim magistracie wręczono wyróżnienia w Konkursie Lider Małopolski dla małopolskich najlepszych przedsięwzięć w roku 2006. Organizowany przez SGiPM konkurs ma na celu wyróżnienie najważniejszych przedsięwzięć o wymiarze społecznym.

szczegóły

Lider Małopolski 2006

Kapituła Konkursowa SGiPM już po raz szósty wybrała "Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce". Wybrano 10 przedsięwzięć a specjalne wyróżnienie otrzymała organizacja wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Krakowie i Małopolsce.

szczegóły

Liderzy Małopolski 2005

W Urzędzie Miasta Krakowa miało miejsce uroczyste zakończenie Konkursu Lider Małopolski 2005 połączone z wręczeniem dyplomów i krótką prezentacją Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce.

szczegóły

Tytuły Lider Małopolski 2005 przyznane !

Kapituła Konkursowa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, już po raz piąty zorganizowała Konkurs na "Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2005". Laureatem za całokształt działalności został Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

szczegóły

Tytuły Lider Małopolski 2004 wręczone

Przewodniczący SGiPM, marszałek województwa wraz z wojewodą i prezydentem Krakowa dokonali uroczystego otwarcia konferencji Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, połączonej z wręczeniem tytułów przyznanych w czwartej edycji konkursu "Najlepsze Przedsięwzięcie Roku - Lider Małopolski 2004".

szczegóły

Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2003 w Małopolsce

Za rok 2003 SGiPM już po raz trzeci uhonorowało przedsięwzięcia, inwestycje, instytucje i firmy, które przyczyniły się do rozwoju Małopolski - najważniejszych, najbardziej spektakularnych dokonań oraz dynamicznie rozwijających się inicjatyw - lokomotyw w naszym regionie. Laureatem za całokształt działalności została Polska Akademia Umiejętności.

szczegóły

Najlepsze przedsięwzięcia w Małopolsce w 2002 roku

Najlepsze przedsięwzięcia w Małopolsce w 2002 roku.

szczegóły

Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2001 w Małopolsce

17 grudnia podczas konferencji "Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2001 w Małopolsce - nowe inwestycje dla nowej gospodarki" uhonorowano dziesięć największych i najkorzystniejszych dla naszego regionu inwestycji i przedsięwzięć.

szczegóły
informacji: 32, na stronach: 2