Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Adam Bujak

Adam Bujak (ur. 1942), światowej sławy krakowski artysta fotografik. Wydał blisko 100 albumów. Tytan pracy. Nie mający sobie równych mistrz fotografii sakralnej, bliski Ojcu Świętemu, o którym opublikował wspaniałe książki w wielu językach. Małopolanin Roku 2005.


Światowej sławy krakowski artysta fotografik. Utrwala obiektywem rzeczy piękne, ale także rzeczy i sprawy jego zdaniem najważniejsze. Dokumentuje zabytki, architekturę, urok i piękno krajobrazu. Mistrz fotografii sakralnej, bliski Ojcu Świętemu, o którym opublikował wspaniałe książki w wielu językach. Wydał ponad 100 albumów, w tym m.in. "Auschwitz-Birkenau", "Myśląc Ojczyzna ...", "Nekropolie królów i książąt polskich", "Ogrody papieskie", "Misteria", "Polskie krajobrazy", "Ruś - tysiąc lat chrześcijaństwa", "Świątynie. Rzecz o drewnianych budowlach sakralnych różnych wyznań w Polsce", "Watykański Pałac Apostolski", "Zamki i zamczyska", "Ziemia Jezusa", "Katedra płocka", "Chronić dobro", "Katedry polskie", "Lwów", "Zamki - Kresowe strażnice rzeczypospolitej", "Zamki i warownie w Polsce", "Łańcut", "Łaska pielgrzymowania", "Bliskie spotkania z Ojcem Świętym", "Pieśń o Bogu ukrytym", "Narodziny wyznawców", "Renesansowy psałterz", "Królewski Kraków", "Santiago de Compostela", "Tajemnica Kamedułów", "Wawel. Katedra i zamek", "Światowe Dziedzictwo. Polska na liście Unesco".