Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Andrzej Zoll

Od 1964 zatrudniony na Uniwerytecie Jagiellońskim, obecnie na stanowisku profesora prawa karnego. Od 1991 profesor zwyczajny. W 1989 - uczestnik rozmów przy Okrągłym Stole jako członek "Solidarności" (podstoliczek prawniczy). 1989-1993 sędzia, w 1990 r. został szefem Państwowej Komisji Wyborczej, kierował nią w trakcie pierwszych wyborów prezydenckich i dwukrotnie podczas wyborów parlamentarnych. W latach 1993 - 1997 prezes Trybunału Konstytucyjnego. 1998 do czerwca 2000 - przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W czerwcu 2000 roku powołany na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich IV kadencji. Autor ok. 150 prac z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i filozofii prawa. Współautor polskiego kodeksu karnego z 1997 r. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności oraz Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu. Członek Polskiego PEN - Clubu. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Mogucji. Małopolanin Roku 1995.