Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Andrzej Zoll

Andrzej Zoll (ur. 1942), wybitny prawnik, profesor prawa karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik rozmów Okrągłego Stołu jako członek Solidarności, prezes Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, Rzecznik Praw Obywatelskich IV kadecji. Małopolanin Roku 1995.


Od 1964 zatrudniony na Uniwerytecie Jagiellońskim, obecnie na stanowisku profesora prawa karnego. Od 1991 profesor zwyczajny. W 1989 - uczestnik rozmów przy Okrągłym Stole jako członek "Solidarności" (podstoliczek prawniczy). 1989-1993 sędzia, w 1990 r. został szefem Państwowej Komisji Wyborczej, kierował nią w trakcie pierwszych wyborów prezydenckich i dwukrotnie podczas wyborów parlamentarnych. W latach 1993 - 1997 prezes Trybunału Konstytucyjnego. 1998 do czerwca 2000 - przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W czerwcu 2000 roku powołany na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich IV kadencji. Autor ok. 150 prac z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i filozofii prawa. Współautor polskiego kodeksu karnego z 1997 r. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności oraz Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu. Członek Polskiego PEN - Clubu. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Mogucji. Małopolanin Roku 1995.