Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Antoni Dziatkowiak

Antoni Dziatkowiak (ur. 1931) wybitny kardiochirurg, wsławił się rutynowo przeprowadzanymi operacjami przeszczepienia serca. Od 1979 związany z Akademią Medyczną w Krakowie. Jest twórcą krakowskiej Kliniki Chirurgii Serca i Naczyń oraz Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej (obecnie Collegium Medicum UJ). Małopolanin Roku 2002.


Urodził się w Rogaczewie Wielkopolskim. Dyplom uzyskał w roku 1957 w Akademii Medycznej w Poznaniu. Początkowo był asystentem Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia oraz w Zakładzie Chirurgii Doświadczalnej i Operacyjnej Akademii Medycznej w Poznaniu. Do Krakowa przeniósł się w 1979 r.

Jest twórcą krakowskiej Kliniki Chirurgii Serca i Naczyń oraz Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej (obecnie Collegium Medicum UJ). W roku 1987 otrzymał tytuł i nominację na stanowisko profesora.

W latach 1964-1965 odbywał staż naukowy w Uniwersytecie Baylor w Houston i w San Francisco (USA), a w 1976 w Londynie. Współdziałał w procesach doświadczalnych i badawczych nad pierwszym polskim sztucznym płuco-sercem pod kierunkiem Jana Molla i Jana Krotowskiego.

Brał udział we wdrażaniu w Polsce wielu nowatorskich metod leczenia schorzeń serca, m. in. operacji w normotermii., metody operacyjnej leczenia choroby niedokrwiennej serca, pierwszego w Polsce przeszczepu serca ludzkiego (w 1969 wraz z prof. Janem Mollem), metody wszczepienia chorym allogennych aortal-nych zastawek serca, modyfikacji i udoskonalenia operacji tętniaków aorty wstępującej w zespole Marfana. Jest wykonawcą i współwykonawcą ponad 250 przeszczepów serca, z których pierwszy wykonał w Krakowie 21 października 1988. Na przełomie łat 70. - 80. zorganizował bank homogennych zastawek aortalnych, stosując je w praktyce klinicznej u blisko 700 chorych.

W krakowskiej Klinice Chirurgii Serca i Naczyń zorganizował znakomity zespół lekarzy i pielęgniarek, wyhabilitował 3 docentów, 15 lekarzy doktoryzował. Jest członkiem licznych naukowych towarzystw zagranicznych: Międzynarodowego i Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Serca, Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Sercowo-Naczyniowej im. Michaela DeBakeya, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Serca i Klatki Piersiowej oraz krajowych: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Przez 3 kadencje był wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Był członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz prezesem Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń tego Towarzystwa. Udziela się też społecznie.