Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Antoni Tajduś

Rektor Akademii Górniczo - Hutniczej. Małopolanin Roku 2009.