Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Franciszek Macharski

Franciszek Macharski (ur. 1927), kardynał, metropolita krakowski. Urodzony w Krakowie i całe życie związany z tym miastem. Człowiek, który od samego początku trudnych zmian ustrojowych i odradzania się samorządności dodawał ducha tym, którzy te reformy przeprowadzali. Małopolanin Roku 2000.


Urodzony w Krakowie i całe życie związany z tym miastem. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Wyświęcony na kapłana 2 kwietnia 1950 roku przez kardynała Adama Stefana Sapiehę. Od 30 grudnia 1978 roku arcybiskup krakowski, święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1979 roku z rąk swojego poprzednika w Krakowie - papieża Jana Pawła II, uroczysty ingres do katedry wawelskiej nastąpił 28 stycznia 1979 roku. Od 30 czerwca 1979 roku kardynał. Przed przejściem na emeryturę był Przewodniczącym Zespołu Episkopatu Polski ds. Stypendiów Naukowych i Językowych. Przez wiele lat był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski i przewodniczył Komisji Episkopatu do spraw Apostolstwa Świeckich. Jest członkiem czterech kongregacji watykańskich. Bliski przyjaciel Papieża Jana Pawła II. Papież Benedykt XVI dnia 3 czerwca 2005 przyjął jego rezygnację z obowiązków arcybiskupa metropolity krakowskiego. Pozostał administratorem archidiecezji krakowskiej do 27 sierpnia 2005, kiedy to jego następca arcybiskup Stanisław Dziwisz prawnie i liturgicznie objął Archidiecezję Krakowską. Małopolanin Roku 2000.