Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Jacek Stryczek

Prezes Stowarzyszenia WIOSNA, organizator Akcji Szlachetna Paczka. Małopolanin Roku 2015.


***********

Jacek Stryczek urodzony 25 maja 1963 w Libiążu - polski duchowny katolicki, duszpasterz akademicki oraz prezes Stowarzyszenia Wiosna.

Studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1988 ukończył wibroakustykę. W latach 1988-1993 studiował w Papieskiej Akademii Teologicznej. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1993. Od 1995 był duszpasterzem akademickim, m.in. przy Kolegiacie św. Anny oraz w Collegium Medicum UJ. W latach 1999-2007 był wikariuszem w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Prokocimiu Nowym. W 2007 roku został mianowany przez kardynała Stanisława Dziwisza Duszpasterzem Ludzi Biznesu oraz Duszpasterzem Wolontariatu w Małopolsce. W 2001 był jednym z założycieli Stowarzyszenia Wiosna, które realizuje takie projekty jak "Szlachetna Paczka" i "Akademia Przyszłości". Jest prezesem zarządu stowarzyszenia. Główne założenie Stowarzyszenia to propagowanie solidarności z potrzebującymi, pośredniczenie w organizowaniu pomocy i współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego. W projektach "Stowarzyszenia WIOSNA" najważniejsze jest łączenie osób potrzebujących z darczyńcami i wolontariuszami. Akcje opierają się na mechanizmie pośredniczenia - Stowarzyszenie tworzy struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi. W roku 2010 ze Stowarzyszeniem współpracowało ponad 7000 wolontariuszy.

Szlachetna Paczka (do 2009 roku: Świąteczna Paczka) - to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że to również od nich zależy czy zmienią swoją sytuację. Najważniejsze w Szlachetnej Paczce jest jednak spotkanie z drugim człowiekiem. Przez ostatnie 12 lat projekt zataczał coraz szersze kręgi, włączając w pomoc coraz większą liczbę darczyńców i wolontariuszy. Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Wtedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzona przez ks. Jacka Stryczka (obecnie prezesa Stowarzyszenia Wiosna) obdarowała 30 ubogich rodzin.

W edycji 2015 w ramach akcji ponad milion darczyńców przekazało paczki 20 752 rodzinom, a łączna wartość pomocy wyniosła 53,6 mln zł. Jedną paczkę średnio przygotowywały 43 osoby.